Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Bijeenkomst Toezichtarrangementen (24/9/2004)

Vide bijeenkomst ‘Toezichtarrangementen’ vrijdag 24 september 2004

De themagroep ‘Kwaliteit’ van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren, organiseert op 24 september aanstaande een bijeenkomst en workshop over ‘toezichtarrangementen’ als middel om toezicht in de komende jaren vorm te geven.


Tijd: 24 september, 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Plaats: Inspectie Verkeer en Waterstaat - Divisie Vervoer
           Johanna Westerdijkplein 115, 2521 EN  Den Haag
           (achterzijde Station Holland Spoor)


Aanmelden: Indien u zich wilt aanmelden dan kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat van Vide:
e-mail: secretariaat.

Doelen van de bijeenkomst en beoogde uitkomst:
Het gaat bij de bijeenkomst vooral om de interactie tussen de deelnemers. De doelen zijn:
� informatie-uitwisseling tussen de deelnemers
� oefenen met het ontwikkelen van een doelgroepgerichte aanpak
� vakontwikkeling (ontwikkeling van de vaktechniek) d.w.z. het verbeteren van de wijze waarop iedereen zelf te werk gaat.

 

Inhoud:


Toezicht staat voor een aantal dilemma’s. Enerzijds klinkt de roep om strikte handhaving, merkbaar toezicht en het beheersen van risico’s. Anderzijds is er meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid van burgers en beperking van de lasten van regulering. Andere en nieuwe taken moeten ter hand worden genomen met dezelfde of minder middelen. Er is een dringende vraag naar ‘toezicht op maat’: het tijdig optreden daar waar problemen (te verwachten) zijn.

 

De situatie noopt tot een nieuwe bezinning op de toekomst van toezichtdomeinen en werkwijze. De bestuurlijke en organisatorische inrichting van toezicht in verschillende domeinen wordt opnieuw onder de loep genomen. Bij verschillende ministeries, toezichthouders, agentschappen en andere verzelfstandigde organisaties lopen initiatieven om nieuwe toezichtsarrangementen op te stellen. Zowel de bestuurlijke fundamenten van het toezicht als de organisatorische professionaliteit worden daarbij doorgelicht. Het ontwikkelen van toezichtsarrangementen is daarom een brede taak en bestrijkt meerdere dimensies.

 

Op deze middag willen wij de relevante vragen omtrent de rol en het opstellen van toezichtsarrangementen aan de orde stellen. Hoe kan een effectief toezichtsarrangement worden opgesteld? Aan welke kenmerken dient het te voldoen en welke stappen zijn te zetten? Welke doeleinden kunnen worden geformuleerd, welke doelgroepen onderscheiden en welke toekomstscenario’s zijn denkbaar en relevant?

 

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IWV) is in 2003 gestart met de herziening van bestaande toezichtsarrangementen. Het domein Taxivervoer is een van de eerste domeinen waarvoor een arrangement is uitgewerkt. In een dialoog tussen theorie en praktijk, oefening en bezinning willen wij in deze workshop de casus van het toezichtsarrangement voor het domein ‘taxivervoer’ analyseren.

 

Programma:

 

13.00   
 Ontvangst en koffie/thee
 
 
 
 
13.30       
 Introductie
 
 
 
 
13.40        
 Inleidingen IWV
 
 
 
 
14.15
 Oefeningen in subgroepen met als opdracht ‘schets een beeld van aanpak en toezicht op taxivervoer over 5 tot 10 jaar’
 
 
 
 
15.00
 Plenaire terugmelding en bespreking
 
 
 
 
16.15
 Nabeschouwingen IWV
 
 
 
 
16.45
 Evaluatie en afronding
 

 

 
  

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.