Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Lezing "strafrecht en toezicht" (14/12/2004)

Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering zal de heer prof. dr. Henk van de Bunt een lezing geven over het onderwerp "strafrecht en toezicht", toegespitst op de problematiek van organisatiecriminaliteit.

Een aantal deskundigen van inspecties die in hun werkzaamheden met deze problematiek te maken hebben wordt uitgenodigd om op de stellingen van de heer Van de Bunt te reageren.

In het strafrecht, maar ook bij bestuurlijke instanties en uitvoeringsdiensten (fiscus, milieudiensten) wordt gestreefd naar een ge�ntegreerde aanpak van maatschappelijke problemen, die onder brede noemers van 'onveiligheid', 'overlast', 'integriteitproblematiek' worden gebracht. De sterk toegenomen samenwerking tussen bestuursdiensten belast met toezicht en de (algemene en bijzondere) opsporingsdiensten in preventie, toezicht en opsporing van commune delicten die een bedreiging vormen voor de openbare orde als ook delicten uit de bijzondere weten is hiervan een direct tastbaar gevolg. De heer Van de Bunt zal ingaan op de vraag hoe de integratie van beleid, in het bijzonder in de rechtshandhaving, vorm kan worden gegeven en wat de mogelijkheden en beperkingen van een integrale benadering zijn.

Professor Van de Bunt is een van de grondleggers van de opleiding Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is verder onder meer bekend als rapporteur inzake georganiseerde criminaliteit voor de Commissie Van Traa. Samen met het WODC is hij sinds 1996 verantwoordelijk voor de "Monitor Zware Criminaliteit".
Onlangs voerde de heer Van de Bunt de redactie van een themanummer van het Tijdschrift voor Criminologie over organisatiecriminaliteit.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.