Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Workshop Oordeelsvorming (23/1/03)

Workshop Oordeelsvorming
Gehouden op 23 januari 2003 van 10.00 - 13.00 uur
Organisatie: Themagroep Kwaliteit

WAT
De vakbekwaamheid van de individuele medewerker is een belangrijk aspect van kwaliteit. Voor de leden van VIDE kan de vaktechnische kwaliteit worden beschreven als de drieluik Informatieverzamelen-Oordeelsvorming-Intervenieren. De werkgroep kwaliteit van VIDE maakt dit drieluik onderwerp van een reeks studiemiddagen. Op de eerste studiemiddag heeft het verzamelen van informatie centraal gestaan. Nu besteden we aandacht aan het thema Oordeelsvorming. Daaronder verstaan we het toetsen van de aangetroffen feiten aan de van toepassing zijnde normen. Daarbij doen zich tal van vragen voor zoals:

• wat bepaalt de kwaliteit van een oordeel
• hoe om te gaan met normen die niet eenduidig zijn (open normen)
• werken naar de letter of naar de geest van de wet
• wie mag wat beslissen en waarvan is dat afhankelijk
• hoe verloopt oordeelsvorming bij samenwerking
• samenloop tussen bestuursrechtelijk en strafrechtelijk regiem

Het gaat bij de bijeenkomst vooral om de ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers. De werkwijze is dan ook sterk interactief, met enkele casussen als uitgangspunt.

VOOR WIE
De workshop is met name bedoeld voor medewerkers die zelf in de praktijk actief zijn en zelf een rol hebben in de oordeelsvorming. Een bijkomende doelgroep bestaat uit degenen die beleidsmatig op dit terrein actief zijn, met protocollen, instructies, opleidingen etc.
Het is niet zo belangrijk in welk werkveld de deelnemers werkzaam zijn (in toezicht, inspectie, handhaving of evaluatie), aangezien de oordeelsvorming als proces overal min of meer identiek verloopt. Gelet op de beoogde informatie-uitwisseling is varieteit in werkomgeving eerder een voordeel dan een nadeel.
De bijeenkomst is toegankelijk zowel voor leden als voor niet-leden van VIDE. In verband met de beperkte ruimte is het aantal deelnemers gelimiteerd. U wordt daarom verzocht vooraf aan te melden.

WAAR en WANNEER
Datum: woensdag 23 januari 2003, van 10.00 uur (ontvangst 9.30 uur) , tot 13.00 uur. Voor broodjes wordt gezorgd.
Locatie: Rotterdam, Kop van Zuid

AANMELDEN
Deze workshop is reeds geweest. U kunt zich niet meer aanmelden.Website http://www.videnet.nl
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.