Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Workshop Toezichthouder (6/2/03)

Discussiebijeenkomst
gehouden op 6 februari 2003 van 13.30 uur - 16.30 uur

WAT
De discussie gaat over de rol van de individuele toezichthouder (inspecteur, handhaver). Naast de hoofdrol van toezichthouder, met als metafoor het opgeheven vingertje, zijn er diverse andere rollen, die de toezichthouder al dan niet moet (kunnen) spelen. Daarbij doen zich verschillende dilemma’s voor zoals:
- Adviseert u ook het bedrijf dat onder toezicht staat? Of mag dat niet meer? En hoe bewerkstelligt u dan een gedragsverandering?
- Komt u eenmalig bij het bedrijf of hebt u daarmee een min of meer permanente relatie? Hoeveel empathie brengt u op voor de ondernemer en hoe blijft u dan voldoende onafhankelijk?
- Welke rol speelt u richting de beleidsafdeling; welke informatie koppelt u naar hen terug, of bemoeit u zich niet daarmee? Idem richting vergunnningverlener, of bent u dat zelf?
- En welke rol speelt u naar het (politieke) bestuur, dat uiteindelijk beslist over handhavingacties. Bent u de expert, de adviseur?
- Hoe ver gaat uw loyaliteit?
- Hoe flexibel kan een toezichthouder zijn? Is hij in staat al die rollen te vervullen of is het beter de verschillende rollen toe te delen aan verschillende personen?

VOOR WIE
Bent u werkzaam bij een regionaal bestuursorgaan - gemeente, waterschap, provincie, milieudienst in het Noorden?
Of bent u werkzaam bij een regio Noord van een landelijke dienst?
(bijvoorbeeld Keuringsdienst van Waren, Arbeidsinspectie, AID, Douane, RVV)
De workshop is met name bedoeld voor medewerkers die actief zijn in de praktijk van inspectie, toezicht en handhaving. Voor medewerkers die (in hun werk) van doen hebben met de horeca is het programma extra interessant.

De bijeenkomst is toegankelijk zowel voor leden als voor niet-leden van VIDE.
In verband met de beperkte ruimte is het aantal deelnemers gelimiteerd. U wordt daarom verzocht vooraf aan te melden.

HOE
Als vorm kiezen we voor een discussiebijeenkomst, waarin de aanwezigen vooral met elkaar in gesprek zijn en rond een bepaald thema elkaars meningen en ervaringen vernemen. Het gaat er dus om hoe de rol van de toezichthouder in de praktijk wordt beleefd. De discussie wordt ingeleid door een presentatie over de wijze waarop de Keuringsdienst voor Waren omgaat met de nieuwe Drank- en Horecawet.

WAAR en WANNEER
Datum: donderdag 6 februari 2003, van 14.00 uur (ontvangst 13.30 uur) , tot 16.30 uur.
Locatie: Groningen, regiokantoor Inspectie Werk en Inkomen, Cascadeplein 10.

AANMELDEN
Deze workshop is reeds geweest. U kunt zich niet meer aanmelden.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.