Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Workshop Intervenieren (26/6/03)

Workshop Intervenieren
op 26 juni 2003 van 10.00 - 13.00 uur
georganiseerd door de Themagroep kwaliteit

Wat
De vakbekwaamheid van de individuele medewerker is een belangrijk aspect van kwaliteit. Voor de leden van VIDE kan de vaktechnische kwaliteit worden beschreven als de drieluik Informatieverzamelen-Oordeelsvorming-Intervenieren. De werkgroep kwaliteit van VIDE maakt dit drieluik onderwerp van een reeks studiemiddagen. Op eerdere bijeenkomsten hebben het verzamelen van informatie en het vormen van een oordeel centraal gestaan. Nu besteden we aandacht aan het thema Intervenieren. Daaronder verstaan we het aanwenden van invloed richting de nalevingspichtige teneinde diens nalevinggedrag in positieve zin bij te stellen. Daarbij doen zich tal van vragen voor zoals:

• wat is de effectiviteit van een interventie
• wat bepaalt de keuze van de interventie
• wat bepaalt het moment van interventie
• hoe intervenieren indien je geen formele/juridische sanctiemogelijkheden hebt
• wie mag wat beslissen en waarvan is dat afhankelijk
• hoe wordt rechtsbescherming gewaarborgd

Het gaat bij de bijeenkomst vooral om de ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers. De werkwijze is dan ook sterk interactief, met casuïstiek als uitgangspunt. Ook zal aandacht worden geschonken aan de ‘enforcement pyramid’ van de Amerikaanse schrijver Malcolm parrow

Voor wie
De workshop is met name bedoeld voor medewerkers die zelf in de praktijk actief met intervenieren en zelf een rol hebben in het kiezen van interventies. Een bijkomende doelgroep bestaat uit degenen die beleidsmatig op dit terrein actief zijn, met protocollen, instructies, opleidingen etc. Het is niet zo belangrijk in welk werkveld de deelnemers werkzaam zijn. Gelet op de beoogde informatie-uitwisseling is varieteit in werkomgeving eerder een voordeel dan een nadeel.
De bijeenkomst is toegankelijk zowel voor leden als voor niet-leden van VIDE. In verband met de beperkte ruimte is het aantal deelnemers gelimiteerd. U wordt daarom verzocht vooraf aan te melden.

Aanmelden
Deze workshop is niet doorgegaan. U kunt zich ook niet meer aanmelden.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.