Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Workshop Intervenieren (26/9/03)

Workshop Intervenieren
gehouden op 26 september 2003
georganiseerd en begeleid door de Themagroep Kwaliteit

De workshop was het vervolg op eerdere workshops over informatie verzamelen (09-10-2002) en oordeelsvorming (23-01-03). Hieronder volgt een kort verslag van de workshop over Intervenieren van 26 september jl. In het verslag zijn vooral de zaken opgenomen die door de deelnemers naar voren zijn gebracht.

De toezichtpiramide
In de eerste oefening hebben de deelnemers de ‘enforcement pyramid’ van de Amerikaanse schrijver Malcolm Sparrow gevuld. Dat leverde het volgende beeld van interventiemogelijkheden:

- Voorlichting;
- Informatie geven;
- Informeren over rechten en plichten;
- Advies geven;
- Bekendmaking prioriteiten;
- Handhavingscommunicatie;
- Startersbegeleiding;
- Aanpassen wet- en regelgeving;
- Zelfwerkzaamheid branche bevorderen;
- Geldkraan dichtdraaien;
- Openbaar maken (schandpaal);
- Onaangekondigde hercontrole;
- Terugvorderen (van geld);
- Intrekken uitkering;
- Andere toezichthouders activeren;
- Vergunningvoorwaarden verzwaren;
- Schorsen vergunning;
- Stilleggen van werk of bedrijf.

De aanpak van ‘veelplegers’ in Rotterdam
Gastspreker de heer Adiaan Zijlmans van de Politie Rotterdam Rijnmond presenteert de  PersoonsGerichte Aanpak (PGA) in Rotterdam. Daarbij worden onconventionele methoden toegepast, die sommige deelnemers tegen de borst stuiten. De heer Zijlmans benadrukt dat het hier gaat om een groep die op geen enkele manier respect toont voor de maatschappelijke spelregels.

Aanvullende interventies voor veelplegers
In drietallen is gewerkt aan het bedenken van aanvullende interventies:
1.a Mobiliseer de burgerij om ‘veelplegers’ te melden, en koppel de resultaten terug;
1.b Zet gericht communicatie naar zowel de plegers, de burgers, als de slachtoffers
(winkeliers etc.);
1.c Zorg voor flankerende acties, waarbij de veelplegers ook op andere terreinen dan de openbare orde worden gecontroleerd op naleving;
2. Haal de doelgroep illegale criminele overlastgevende vreemdelingen van straat en interneer ze;
3. Geef hooligans een straatverbod maar laat ze wel na afloop het stadion schoonmaken;
4. Publiceer foto’s van veelplegers in buurtkranten;
5. Zorg dat de doelgroep niet van stad naar stad kan ‘hoppen’, bijvoorbeeld door een uitkering wekelijks te moeten halen;
6. Besteed meer aandacht aan de oorzaken, bijvoorbeeld drugsverslaving;
7. Stel een beloning beschikbaar bij ‘het beteren van het leven’;
8. Zorg dat uitgezette vreemdelingen vast worden gehouden in het land van herkomst.

Vervolg
De deelnemers hebben aangegeven graag te willen doorgaan met het thema Intervenieren. Afgesproken is dat er (waarschijnlijk in november 2003) een vervolg komt.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.