Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Minisymposium (2/10/03)

Kwaliteit van Evaluatie-onderzoek
gehouden op 2 oktober 2003 van 15.30 - 17.00 uur

Na een succesvol eerste mini-symposium over beleidsevaluatie vorig jaar september en een drukbezocht wintercongres in het Kurhaus, is op donderdag 2 oktober a.s. van 15.30 tot 17.30 uur het tweede VIDE mini-symposium plaatsvinden. Plaats en tijd van handeling: de Rijksacademie voor Financien en Economie, Zeestraat 86-90 te Den Haag.

Onderwerp
Momenteel staan twee zaken in evaluerend Nederland in de belangstelling. Allereerst is er de roep tot meer "Evidence Based Policy" te komen. Doelstelling daarbij is ervoor te zorgen dat de uitkomsten van evaluatieonderzoek (ex ante en ex post), maar ook andere vormen van "evidence" voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid, op een goede manier in besluitvorming worden benut. Voor een Brits voorbeeld verwijs ik graag naar www.cem.dur.ac.uk. Ten tweede - deels in het verlengde van het debat over "evidence" - wordt er door sommigen geroepen om duidelijke kwaliteitseisen voor evaluatieonderzoek. Dat lijkt - zeker in het licht van VBTB - een redelijke wens, maar over welke kwaliteitseisen hebben we het dan? Wat telt als evidence? Wat is een "gouden standaard"? Op welke wijze moeten onderzoeksinstellingen daar aan voldoen? Is het wel toetsbaar? Wat kunnen we leren uit het buitenland? Wat is er op dit moment binnen de rijksoverheid geregeld?

Prof.dr. Hessel Oosterbeek (UvA - SCHOLAR), prof.dr. Erik de Gier en drs. Machteld Ooijens-Franken (beiden VU - SISWO) zijn bereid gevonden om tijdens dit minisymposium een bijdrage te verzorgen. Oosterbeek zal aan de hand van een echt veldexperiment en een quasi-experimenteel design ingaan op de mogelijkheden van kwaliteitsstandaarden, waarbij methodologische aspecten op een niet-technische manier worden belicht. De Gier en Ooijens-Franken zullen ingaan waarom zij een lans breken voor meer evidence in besluitvorming over beleid. De nieuwe voorzitter van VIDE, prof.dr. Frans Leeuw (WODC en Universiteit van Utrecht), zal het gepresenteerde op prikkelende wijze van commentaar voorzien. Ter afsluiting vindt in de "lounge" van de Rijksacademie een borrel plaats.

U werd van harte uitgenodigd door VIDE en de afdeling Beleidsevaluatie en -Instrumentatie van het ministerie van Financien om de activiteit op 2 oktober bij te wonen. Deelname was kosteloos.

Nadere informatie
Het plan is om na het minisymposium op 2 oktober een tweetal themabijeenkomsten te organiseren over de kwaliteit van evaluatieonderzoek. De werktitels:
(1) Dilemma's bij het sturen op kwaliteit van ex post onderzoek en
(2) Dilemma's bij het sturen op kwaliteit van ex ante onderzoek.
Meer informatie volgt. Een gedeelte van het volgende VIDE-jaarcongres of het volgend VIDE mini-symposium zal culminerend gaan over de vraag "Kwaliteit van evaluatieonderzoek: zin en onzin van een code?". Voorbeelden van dergelijke codes zijn in het buitenland te vinden (e.g.AES, EES), maar ook de Vereniging voor Beleidsonderzoek heeft hier een visie op. Op deze bijeenkomst zal in elk geval prof.dr. Michiel Herweijer (Universiteit Groningen) acte de presence geven.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.