Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Jaarcongres Vide (20/2/03)

Jaarcongres Vide 2003

Resultaatgerichte verantwoordelijkheid in de praktijk
Evaluatie, inspectie, toezicht en handhaving in het VBTB-tijdperk.

20 februari 2003 Kurhaus, Scheveningen
Dagvoorzitter: Frans Leeuw
Beoogd aantal deelnemers: 200

PROGRAMMA

09:00-10:00 Ledenvergadering VIDE
10:00-12:30  Plenair ochtend gedeelte 
10:00-10:10 Opening door dagvoorzitter, Frans Leeuw , Hoofdinspecteur, Inspectie van het onderwijs & Hoogleraar Evaluatieonderzoek, Universiteit van Utrecht
10:10-10:20 Welkomstwoord Dik Hermans , voorzitter Vide
10:20-10:50  Spreker: Paul Schnabel , Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau: Praktische dilemma's rond richting, ruimte, resultaat en rekenschap
 
10:50-11:20 Debat: Nico Janssens , Wethouder Financien Rotterdam, en Robert Mul , Directeur Rekenkamer Rotterdam: Dilemma's rond resultaatgerichte ambities, rekenschap en controle 
11:20-11:50 Pauze
11:50-12:30  Spreker: Ray Rist , Wereldbank, Washington DC: Dilemma’s tussen lokale verantwoordelijkheid en centrale doelstellingen en ambities: hoe te ondervangen in evaluaties en inspecties? 
12:30-14:00 Lunch
14:00-16:00  Parallel sessies / Workshops (zie schema's) 
14:00-14:50 Ronde 1 workshops (overzicht)
15:00-15:50 Ronde 2 workshops (overzicht) 
16:00-16:30  Act: Spijker en hamer Impressie theater
16:30-17:00  Plenair afsluitend ronde tafel debat o.l.v. dagvoorzitter 
17:00  Afscheid, opening tweede versie website VIDENET en dankwoord: Dik Hermans 

Workshops/parallel sessies VIDE congres

Programma (status 16 januari 2003)

Nr.  Thema  Begeleiders 
1. Competent opgeleid vraag en aanbod in opleidingen voor handhaving en toezicht & inspecties - prof. Leentvaar (DHI Divisie Water, Inspectie Verkeer en Waterstaat )
- drs. P. Noordhoek (bestuurlid VIDE, directeur, Northedge), voorzitter
 
2. De auditfunctie als volwaardig management tool - P. Bartholomeus RA (Directeur, DAR, Ministerie van Financien)
- drs. P. Pennekamp (Project DG, Kwaliteitsplan Audit-functie Rijksoverheid, MvF)
- drs. T. Meijer (Senior Adviseur, Palladio) , voorzitter

3. Monitoringsystemen voor toezicht en verantwoording - drs. H. Bus, (afdeling Planning en Control Keuringsdienst van Waren)
- drs. H. Specker, (senior medewerker monitoring, DGIS, Ministerie BuZa)
- dr. B. van de Putte (Directeur, Saltet & van Putte), voorzitter
 
4. Leidt beter organiseren van evaluatieonderzoek tot beter presteren; en hoe dan? - drs. Frank van den Broek (projectleider RPE van de Algemene Rekenkamer)
- drs. Philippe Raets, Directeur FEZ, ministerie van VROM
- drs. L. Klinkers MSc MBA (Deloitte & Touche), voorzitter
 
5. Resultaatgerichte handhaving: gericht op prestaties of op effect? - M. Colijn, ("projectleider effectief toezicht", Directie Toezicht, Voedsel en Warenautoriteit).

6. Van bestelling tot benutting - de invloed van VBTB op evaluatieonderzoek - prof. dr. Hans de Groot (onderzoeksdirecteur Algemene Rekenkamer)
- dhr. Rob Janssen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeenteraadslid Zoetermeer)
- Ministerie van Buitenlandse Zaken*
 
7. Toezichtsystemen op Europese subsidies - Ministerie van Financien
- Louis Geelhoed, hoofd van de afdeling ESM, Ministerie SZW*
- Rob Engelsman, directeur van de Samenwerkingsverband Noord-Nederland*
- Florine Schieven, Ministerie BZK*
 
8. Toezicht op ICT - Mr. J.A.Sureveen (directeur toezicht CWI SVB en Samenwerking, Inspectie Werk en Inkomen)

9. Positionering en verzelfstandiging van toezichthouders en inspectiediensten - drs. H. Korte, Directeur-secretaris, Autoriteit Financiele Markten
- drs. A. Kraak (Partner, Palladio), voorzitter
- Ministerie van BZK*

10. Nalevingsbeleid- en risico-analyse als hoekstenen van (gemeentelijke) handhaving - ir. Koen Delen, (gemeente Haarlemmermeer)
- mr. dr. Dick Ruimschotel (bestuurlid VIDE, directeur CMC/T11 Company)
 
11. Governance en departementale jaarverslagen  - F.G. Kordes
- dhr.Hans Timmers (DAR, Ministerie van Financien)
- drs. J. K. Poot (partner Deloitte & Touche)
 
12. De volgende stap in VBTB - Echt leren van VBTB leidt tot betere strategische beleidskeuzes - drs. E. Schreuder (hoofd afdeling organisatie en kwaliteit Rijksdienst, Ministerie BZK) voorzitter
- Casus van het Ministerie van V&W/RWS
 
13. "Overleg institutionele leden" - Dr. D. Hermans (Voorzitter VIDE, Directeur, Inspectie Werk en Inkomen)

* = te bevestigen

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.