Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Workshop Beroepsethiek (17/4/03)

Workshop Beroepsethiek
gehouden op 17 april 2003van 15.00 - 17.00 uur
georganiseerd door: themagroep beroepsethiek

 

Wat
Wat te doen als deze ethische spanningen zich voordoen? Welke criteria spelen een rol als u voor de keuze van de ene of de andere weg komt te staan? Hoe bent u in concrete situaties met dergelijke spanningen omgegaan? Welke overwegingen hebben daarbij de doorslag gegeven?

De werkgroep beroepsethiek/beroepscode wil graag met u van gedachten wisselen over ethische spanningen en problemen in het dagelijkse werk van de toezichthouder, inspecteur, handhaver en evaluator. De werkgroep meent dat onze beroepsgenoten baat hebben bij het ontwikkelen van een eigen, op de professie toegesneden beroepsethiek/beroepscode.

De werkgroep dicht een aantal belangrijke functies aan een eigen code toe:
- verheldering van de rol en verantwoordelijkheden van de beroepsbeoefenaar
- richtlijnen voor zorgvuldig professioneel handelen
- normeren van de zachte kanten van het dagelijks werk
- verantwoording naar collega’s en naar de organisatie waarin u werkt
- bescherming door collega’s en de organisatie
- publieke verantwoording en maatschappelijke legitimering.

Om tot een evenwichtige beroepsethiek/beroepscode te komen, wil de werkgroep in een eerste serie workshops samen met u:
- bestaande beroepscodes onder de loep nemen
- praktijkervaringen met ethische spanningen in kaart brengen en
- ethische handvatten voor beroepsgenoten ontwikkelen.

Voor wie
Toezichthouders, handhavers, evaluatoren en inspecteurs.

Waar en wanneer
Datum: donderdag 17 april 2003, van 15.00 uur (ontvangst 14.30 uur) , tot 17.00 uur. Na afloop gelegenheid voor een borrel.
Locatie: gebouw de Arc, Maanweg 174, op de grens van Voorburg en Den Haag.

Aanmelden
Deze workshop is reeds geweest. U kunt zich niet meer aanmelden

 

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.