Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Symposium 'Toezicht door private partijen: de panacee voor alle kwalen?'

UITNODIGING
Symposium 'Toezicht door private partijen: de panacee voor alle kwalen?' 
donderdag 26 maart 2009
Erasmus Universiteit Rotterdam

Dagvoorzitter van het symposium is prof. mr. Hélène Vletter. Sprekers zijn o.a. prof. dr. A. Ottow, prof. dr. S.G. van der Lecq en prof. dr. J. de Ridder. Ook zullen sprekers uit de praktijk (NMa, AFM, VROM-inspectie) optreden. Zie de uitnodiging voor het programma en meer informatie.

Dit symposium wordt georganiseerd door het Erasmus Instituut Toezicht & Compliance in samenwerking met de OMV en is toegankelijk voor alle belangstellenden. Voor OMV-leden echter, is deelname kosteloos. Schrijf je snel! Inschrijven kan middels een e-mail naar omv@frg.eur.nl, bijgaand andtwoordkaart of www.toezichtencompliance.nl.

Wij hopen u op 26 maart op het symposium te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Mede namens het OMV- en EITC-bestuur,
Shelly Wu

Programma
13.15    Welkom en registratie
13.45    Opening door dagvoorzitter Prof. mr. H.M. Vletter- van Dort, 
             hoogleraar Bank- en effectenrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
14.00    Ontwikkelingen in het toezicht. Prof. mr. A.T. Ottow, hoogleraar 
             economisch publiekrecht Europa Instituut Universiteit Utrecht
14.20    Toezicht op financiële markten. Prof. dr. S.G. van der Lecq, 
             bijzonder hoogleraar pensioenmarkten Erasmus Universiteit Rotterdam
             / manager monitor financiële sector Nederlandse Mededingingsautoriteit
14.40    Toezicht op financiële markten PM, Autoriteit Financiële Markten
15.00    Toezicht op de milieumarkt. Prof. dr. J. de Ridder, hoogleraar bestuurskunde 
             Rijksuniversiteit Groningen
15.20    Toezicht op de milieumarkt in de praktijk Dr. J. Blenkers, directeur 
             VROM-Inspectie/Regio Zuid-West
15.40    Pauze
16.00    Plenaire discussie o.l.v. de dagvoorzitter
16.30    Afsluiting en borrel

Meer informatie
Kijk voor informatie over het programma, de kosten en wijze van inschrijving op www.toezichtencompliance.nl/activiteitenLocatie Erasmus Universiteit Rotterdam
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.