Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Nieuwjaarsbijeenkomst

Geacht Vide-lid,

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van Vide. De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdagmiddag 8 januari 2009 in De Glazen Zaal te Den Haag.

Prof. dr. F.L. (Frans) Leeuw, voorzitter Vide, opent om 16.30 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur) de nieuwjaarsbijeenkomst. Aansluitend zal prof.dr. J. (Ko) de Ridder, bestuurskundige en als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, de nieuwjaarslezing houden.   

De heer prof.dr. J. (Ko) de Ridder begon zijn wetenschappelijke loopbaan bij de vakgroep Bestuurskunde van de Vrije Universiteit, waaraan hij van 1974 tot 1982 verbonden was als onderzoeker voor contract research. In 1982 werd hij medewerker bij de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde van de RuG. In die hoedanigheid gaf hij leiding aan een groot aantal onderzoeken op het gebied van het openbaar bestuur, deels in opdracht van derden, deels primair wetenschappelijk onderzoek. Hij promoveerde in 1990 op een proefschrift over toezicht in de ruimtelijke ordening, waarna aanstelling tot universitair hoofddocent volgde. In 2003 werd hij vanwege de Vereniging VIDE benoemd tot bijzonder hoogleraar bestuurlijk toezicht. Van 1991–1992 was hij als visiting professor for Public Administration verbonden aan Central Michigan University, Michigan USA. In 2002 doceerde hij aan de Law School van de University of Western Ontario.
Zijn wetenschappelijke belangstelling richt zich op de organisatie van het openbaar bestuur in brede zin, en meer in het bijzonder op de verhouding tussen de juridische vormgeving en de praktische uitwerking van organisatorische arrangementen. In dat kader heeft hij zich veelvuldig bezig gehouden met de bestudering van toezicht en toezichtsarrangementen. In 1997 ontving hij samen met D-J Elzinga een programmasubsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor een omvangrijk onderzoeksprogramma (5 fte voor vier jaar, 1998–2001) onder de titel “Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en toezicht”. Hiernaast is onder 'projecten toezicht en handhaving' een overzicht opgenomen met overig verricht onderzoek.  

Vanaf 17.30 uur is er ruimte voor gesprek en ontmoeting tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

Wij ontmoeten u graag op 8 januari a.s. U kunt zich aanmelden via de het aanmeldingsformulier of via een email aan secretariaat@videnet.nl. Aan deze bijeenkomst, voor institutionele- en individuele leden van Vide, zijn geen kosten verbonden. Na ontvangst van uw aanmelding zullen wij u de bevestiging alsmede de routebeschrijving toezenden.

Graag tot ziens op 8 januari 2009!

Hartelijke groet,
Namens het bestuur van Vide,

Frans Leeuw
Voorzitter

 

 Locatie De Glazen Zaal te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.