Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

 1. Home
 2. Activiteiten
 3. Overzicht van activiteiten

Nederlands Compliance Instituut: Nationaal Compliance Congres 2008

Het Nationaal Compliance Congres wordt georganiseerd door het Nederlands Complinace Instituut. Dit congres (NCC) vindt plaats op 11 december in het NBC te Nieuwegein. Tijdens het congres zullen toonaangevende compliance professionals actuele en relevante onderwerpen bespreken. Het congres is bij uitstek een congres voor compliance officers en compliance medewerkers werkzaam bij financiële ondernemingen. Daarnaast is het congres eveneens bestemd voor security managers, risk managers, toezichthouders, bestuurders, accountants, directiesecretarissen, bedrijfsjuristen, advocaten en compliance adviseurs.

Onder voorzitterschap van Jean Frijns zullen onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 • Gevolgen van OFAC voor Nederlandse financiële ondernemingen
 • Praktijk Europese sanctieregelgeving
 • Lessons learned woekerpolissen
 • Compliance-aspecten bij financiële dienstverlening via Internet
 • Crisismanagement en compliance
 • Toezicht naleving regelgeving adviesmatch
 • Handhaving door de AFM
 • Marktmanipulatie
Tijdens dit congres zal de NCI Compliance Award 2008 worden uitgereikt aan de persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan compliance in het algemeen en de professionalisering van de compliancefunctie bij financiële ondernemingen in het bijzonder.

Het programma vindt u
hier.

Er zijn 3 rondes met workshops. Per ronde kan aan een van de workshops worden deelgenomen. U kunt aan 3 workshops deelnemen.

Workshop 1: De gevolgen van OFAC voor financiële ondernemingen. Dhr. L.H.C. (Leo) Hattenbach RA, Ernst & Young

Workshop 2: Handhaving door de AFM. Mevr. mr. drs. I. (Iris) Palm-Steyerberk, AFM

Workshop 3: Marktmanipulatie. Dhr. F. (Frank) Boom, AFM

Workshop 4: Uitvoerbaarheid Europese sanctieregelgeving. Mevr. drs. G.A. (Gerda) Mooij, Rabo Internationaal

Workshop 5: Classificatie witwasrisico's bij bancaire producten. Dhr. mr. W.H.J.M. (Wijnand) Nuijts, DNB

Workshop 6: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Dhr. mr. A.H.J. Kuus, Rabobank Nederland

Inschrijven voor het Nationaal Compliance Congres 2008 kan
hier. Daarnaast zijn er arrangementen waarbij u het Jaarboek Compliance 2009 en/of de Praktijkgids Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering 2008-2009 kunt bemachtigen. Klik voor de arrangementen op de volgende links:
NCC & JBC 2009
NCC & Praktijkgids
NCC & JBC & Praktijkgids

De routebschrijving naar het NBC te Nieuwegein vindt u
hier. In de folder kunt u bovenstaande informatie nog eens nalezen.

 Locatie NBC te Nieuwegein
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.