Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst: Naming en shaming; wanneer en waarom maakt de toezichthouder toezichtinformatie openbaar?

Op 7 oktober vond de zeer geslaagde discussiebijeenkomst Naming en shaming plaats in Regardz Meeting Center The Globe te Den Haag. Deze bijeenkomst was van en voor mensen uit de wetgevingswereld, de inspecties en andere toezichthoudende organisaties. Er waren 32 personen aanwezig. 

 

Gegeven presentaties zijn hieronder te downloaden:

* Suzanne van Melis; vz interdepartementale werkgroep 'verantwoorde openbaarmaking' - nog niet beschikbaar
* Niek Olieman; pl openbaarmaking van de VWA
* Olga Stenhuis; opl openbaarmaking IVW.  

----------------------------------------------------------------------------

 

UITNODIGING  
Naming en shaming; 
wanneer en waarom maakt de toezichthouder toezichtinformatie openbaar?

Eind 2007 is een interdepartementale werkgroep (Justitie, VWS, LNV,OCW,SZW,V&W,BZK en EZ) aan de slag gegaan om uit te zoeken of en zo ja in hoeverre algemene wettelijke regels voor openbaarmaking van toezichtgegevens nodig zijn.

Doel van deze bijeenkomst is om aan de hand van de concrete toezichtspraktijk, de dilemma's daarin en keuzes die inspectiediensten en toezichthouders maken te discussieren met mensen uit de wetgevingswereld over de voor en tegens van wettelijke regels.
 
Zo'n bijeenkomst kan bijdragen aan de vraag wat wetgeving kan bijdragen aan een goede uitvoeringspraktijk waarbij openbaarmaking bijdraagt aan (positieve) gedragsverandering van onder toezichtgestelde en burgers.
 
Korte presentaties worden gegeven door:
* Suzanne van Melis; vz interdepartementale werkgroep 'verantwoorde openbaarmaking',
* Niek Olieman; pl openbaarmaking van de VWA
* Olga Stenhuis; opl openbaarmaking IVW.  

Elly Romanesko; programma manager juridisch voor de inspectieraad treedt op als discussieleider.

Datum:  dinsdag 7 oktober 2008 
Tijdstip: 14.00 uur tot 17.00 uur (wordt afgesloten met een borrel, tot 18.00uur)
Locatie:
Regardz Meeting Center The Globe te Den Haag
Aanmelding: Voor 1oktober a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.