Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Regionale bijeenkomst 2 strafbeschikking en bestuurlijke boete

Het Servicecentrum Handhaving organiseert namens het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties regionale bijeenkomsten over de strafbeschikking en de bestuurlijke boete. Reserveer nu alvast de data in uw agenda!

Een schone, hele en veilige leefomgeving is het streven van elke gemeente. Helaas ligt realisatie daarvan niet binnen handbereik momenteel. Dat is extra vervelend, omdat het juist dit soort overtredingen zijn die burgers een gevoel van onveiligheid geven. Om gemeenten de gelegenheid te bieden effectiever tegen overlastplegers op te treden, zijn er nieuwe instrumenten ontwikkeld: de bestuurlijke boete en de strafbeschikking voor overlastfeiten. De nieuwe instrumenten passen in een effectief handhavingsbeleid van gemeenten. Zo komt een schone, hele en veilige leefomgeving weer een stapje dichterbij.

Programma
De bijeenkomsten beslaan een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan bod:

*  Handhaving in het publieke domein: bestuurlijke boete, strafbeschikking, of …?, een
   interactieve sessie waarin u wordt geïnformeerd over het maken van de keuze
   tussen boete, strafbeschikking, of wachten met het maken van een keuze.
*  Proces: van overtreding tot inning, de juridische kanten van de strafbeschikking en de
   bestuurlijke boete
*  Samenwerking BOA, Politie en OM: organisatie en praktijk
*  Toekomstperspectief van het sanctiebestel
*  Proces: automatisering en de vergoedingsregeling
*  Het vernieuwde BOA-beleid

Op de markt zult u onder meer kunnen kennismaken met partners, zoals de lokale parketten van het OM, de Centrale verwerkingseenheid van het OM, het CJIB, en uiteraard de politie. Alles om een goede basis voor een structurele samenwerking te kunnen leggen.

Aanmelding
U kunt nu inschrijven voor een van de bijeenkomsten met behulp van het digitale formulier.

De locaties zijn:

13 november in Rotterdam, Regardz
17 november in Nijmegen, Keizer Karel
19 november bij het CJIB in Leeuwarden.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.