Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vooraankondiging - Symposium Handhaving en Gedrag

Locatie: Spoorwegmuseum, Utrecht

Programma:

10.00 uur
ontvangst met koffie/thee
 
10.25 uur welkom + toelichting programma
 
10.30 uur presentaties afgeronde onderzoeken in 2008:
 
10.30 uur Albert Meijer over openbaarmaking handhavingsinformatie: Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de effecten van openbaarheid op het gedrag van objecten van handhaving. Het onderzoek had een exploratief karakter waarbij twee casus (bij provincie Limburg en Deense Voedsel en Warenautoriteit) nader zijn onderzocht.
 
11.30 uur Jaap Ouwerkerk over onderzoek ‘Streng doch rechtvaardig’ Onderwerp is de sociale identificatie en interactie tussen handhaver en gehandhaafde als determinanten van acceptatie van sancties, percepties van autoriteit en naleving van regels. Dit onderzoek werd uitgevoerd als
experiment.
 
12.30 uur Lunch
 
13.30 uur presentaties tussenresultaten lopend onderzoek:
 
13.30 uur Peter Mascini over ‘Responsive regulation’ bij de VWA In dit onderzoek staan de vragen centraal naar de mate waarin controleurs in staat zijn om die handhavingsstijl toe te passen die aansluit op de motieven en mogelijkheden van bedrijven om wetten na te leven en naar de mate waarin zij de onbedoelde gevolgen van hun wijze van optreden in eigen hand hebben. 
 
14.30 uur J.K. Helderman over systeemtoezicht Dit onderzoek is pas in de zomer van 2008 gestart. Onderzoeksvraag is: In hoeverre en onder welke condities kan systeemtoezicht een alternatief of aanvulling zijn voor klassiek - verticaal - toezicht? 

Vanaf 13.30 uur zullen gelijktijdig in diverse subruimtes in twee rondes een aantal presentaties/workshops worden gehouden over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de inhoud van het programma Handhaving en Gedrag, maar geen onderdeel hiervan zijn.
 
Dit deel van het middagprogramma is nog niet helemaal uitgewerkt, maar de volgende onderwerpen liggen al vast:
•  Stijlkeuzes in de handhaving, door Sibolt Mulder (TNS-NIPO), afgerond onderzoek uitgevoerd in opdracht van het expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving.
•  Promotie-onderzoek (lopend) van Saskia Tuijn (IGZ) naar intra- en interbeoordelaars-verschillen: reageert een inspecteur in vergelijkbare situaties op dezelfde wijze?
•  De izet van intuïtie bij de controle van aangiftes, door R. van Baarn en Ap Dijksterhuis (Bravior), afgerond onderzoek uitgevoerd in opdracht van Belastingdienst. 
•  Promotie-onderzoek (lopend) van Hester Goosensen over vernieuwing in de haarvaten van het toezicht: de relatie tussen inspecteur en inspectee.
•  De effecten van toezicht op transportveiligheid (internationale best practices), door Pieter Wouters (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Ministerie van V&W). Afgerond onderzoek.
 
15.30 uur Pauze
 
16.00 uur Afsluiting in de vorm van 2 discussierondes in 2 ruimtes
 
16.45 uur Borrel 
 
Vanaf ca. medio september zal naar verwachting het programma van het symposium definitief zijn en kunt u zich via de site van het Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving aanmelden. 
 
www.justitie.nl/rechtshandhavingLocatie Spoorwegmuseum, Utrecht
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.