Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Workshop ervaringen met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) in Londen

Automatische nummerplaatherkenning (ANPR; Automatic NumberPlate Recognition) is sterk in opkomst. De techniek om automatisch kentekens van autos te kunnen herkennen is inmiddels proven technology en er zijn legio aanbieders. Steeds meer overheidsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, politie en gemeenten maken sinds kort gebruik of zijn van plan om op tamelijk korte termijn gebruik te gaan maken van ANPR, bijvoorbeeld voor dynamisch verkeersmanagement, snelheidsbewaking, opsporing of bewaking van milieuzones. Door gebrek aan ervaring is er echter nog veel onbekend. Het betreft principiële zaken (bijvoorbeeld de vraag wat dit voor de privacy betekent) maar vooral ook praktische zaken. In
Nederland is de kennis van ANPR nog niet zeer wijd verspreid, maar in het buitenland is hier al meer ervaring mee opgedaan.

Op woensdagmiddag 25 juni 2008 zal in de Haagse Lobby een workshop worden verzorgd door Trevor Ellis en Nick Pratchet, voormalig projectleiders ANPR voor de milieuzone Londen. Om te voorkomen dat in de Londense binnenstad te veel vervuilende (vracht)autos komen is er een milieuzone ingesteld. Om die zone te bewaken zijn ANPR-cameras opgehangen. Zij zullen hun ervaringen met de verschillende aspecten die verbonden zijn met deze vorm van toezicht toelichten. Vooral de praktische kanten van ANPR worden belicht. 

Programma
In de presentatie over de ervaringen met ANPR in de Lower Emission Zone
(milieuzone) London zullen de volgende aspecten aan de orde komen:   

- Project-achtergrond   
- Beschrijving van het materiaal en de situatie    
- Gevolgde strategie    
- ANPR-apparatuur en -prestaties    
- Factoren van invloed op ANPR    
- Dataverkeer en communicatie   
- Bewerken van de gegevens   
- Back office inrichting en processen    
- Meettraject/bewijsvoering, encryptie en verificatie, dataveiligheid en systeem-integriteit   
- Privacy   
- Ervaringen met implementatie en uitvoering    
- Investeringskosten    
- Operationele kosten    
- Toekomst 

Er zal veel ruimte zijn voor vragen en discussie. De voertaal in de workshop is engels.

Voor wie?
De workshop is vooral bedoeld voor degenen die in de praktijk werken of van zins zijn te gaan werken met ANPR. 

Wanneer?
Woensdag 25 juni 2008. Aanvang: 13.00 uur en einde ca 16.00 uur. Aan het eind is er een afsluitende borrel.

Waar?
Locatie: Haagse Lobby, Spui 68, op de 10 etage van de Openbare Bibliotheek.
Het is gelegen naast het Haagse stadhuis, op ongeveer 5 minuten lopen vanaf Den Haag CS.

Inschrijven
Om deel te kunnen nemen aan de workshop is voorinschrijving verplicht. Dat kan door een mail te sturen aan 
info@velders-imc.nl. Vermeld naam en organisatie.  Ambtenaren gaan bij over-inschrijving voor. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Organisatie en financiering
De organisatie is in handen van Velders Interim-Management en Consultancy, specialist in toezicht en handhaving
(06-2393 5939). De gemeente Rotterdam en stadsregio Rotterdam financieren de bijeenkomst. 
De gemeente Den Haag biedt de zaalruimte aan.Locatie Haagse Lobby te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.