Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Bijeenkomst: "Causaliteit en schuld".

Verslag Vide bijeenkomst "Causaliteit en schuld"

Professor mr. Dr. Ernst ten Heuvelhof, hoogleraar Bestuurskunde aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft heeft 20 mei tijdens een VIDE bijeenkomst de toehoorders aan de hand van een uitgevoerd incidentenonderzoek bij RandstadRail geleerd op welke wijze de door hem toegepaste methode van incidentenonderzoek kan bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen onderzoek en bestuurders. De uitkomst van  deze methode is vooral gericht op meer interactie met meer aandacht voor leerprocessen voor de toekomst. De valkuil bij veel incidentenonderzoek is de focus op de dingen die fout zijn gegaan waardoor snel de schuldvraag kan worden beantwoord. Een goed incidentenonderzoek kijkt niet alleen naar wat fout is gegaan, maar betrekt daar ook de successen en de bestuurlijke rationaliteit bij. De discussie met de zaal ging vooral over de inzetbaarheid van dergelijk onderzoek versus de roep om genoegdoening door een snelle aanwijzing van een schuldige. 

Presentatie Professor mr. Dr. Ernst ten Heuvelhof

 Uitnodiging

VIDE organiseert weer een bijeenkomst in de serie over evaluatie en methodologie. 
Het onderwerp:" Causaliteit en schuld". 


Bij de evaluatie van incidenten is meestal sprake van een verwikkeling van menselijk en technisch falen. Als de evaluator de causale ketens uiteenrafelt is de vraag in hoeverre dit een valide basis is voor een oordeel over schuld en aansprakelijkheid. Een voorbeeld is de evaluatie van de Schipholbrand waar op basis van het rapport van de Onderzoeksraad Veiligheid een discussie ontstond over de vraag of causale verklaring achteraf een valide basis is voor het beantwoorden van de schuldvraag. Wat zijn de grenzen zijn van een methodologie voor incidentanalyse? 

Inleider is prof mr dr Ernst ten Heuvelhof , hoogleraar bestuurskunde aan de TU Delft en auteur van vele publicaties over toezicht en risicomanagement.

 

 

Datum:  20 mei 2008
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur (wordt afgesloten met een borrel, tot 18.00uur)
Locatie:
Meeting Plaza Utrecht (Utrecht CS, Hoog Catharijne)
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht
Aanmelding: Voor 18 mei a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

 

 

 Locatie Meeting Plaza, Utrecht CS
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.