Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Noord bijeenkomst: Handhaving "bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sanctionering, competitief of complementair".

Vide presentatie 29 mei 2008 - Kwakman >> 

 Vide presentatie 29 mei 2008 - BTM >>

Vide presentatie 29 mei 2008 - Last onder dwangsom >>

 

Let u op! In de aankondiging in de nieuwsbrief is abusievelijk een verkeerde datum vermeld. 
Deze bijeenkomst is op donderdag 29 mei 2008 en niet zoals vermeld woensdag 28 mei 2008.

Toezichthouders houden over het algemeen niet van straffen. Liever proberen ze met andere middelen om personen of bedrijven ertoe te bewegen om zich aan de regels te houden. Maar het kan voorkomen dat overreden en waarschuwen niet werken. En dan heb je sanctie-middelen nodig.
Meestal beschikken toezichthouders en handhavers over twee soorten bevoegdheden: strafrechtelijke (het opmaken van procesverbaal of het doen van aangifte) en bestuursrechtelijke (bestuursdwang of bestuurlijke boete). De algemene juridische grondslag van de bestuursrechtelijke bevoegdheden is hoofdstuk 5 van de algemene wet bestuursrecht; strafrechtelijke handhaving heeft vaak een basis in de wet economische delicten. Daarnaast zijn in allerlei bijzondere wetten op specifieke terreinen strafbaarstellingen en bevoegdheden geregeld.

Bij sommige toezichthoudende organisaties zie je een verschuiving van strafrechtelijke naar bestuursrechtelijke sanctionering, maar bij andere inspecties is het net andersom. Ook zijn er handhavingsgebieden waar geprobeerd wordt om beide manieren van straffen in onderlinge samenhang toe te passen. Op papier ( in handhavingsstrategieën) kan de toepassing van de verschillende middelen er goed doordacht uitzien. In de praktijk blijken vaak pas de complicaties.  De dwangsom is in de praktijk een tijdrovende en langdurige procedure, en er is veel aarzeling om een uiteindelijk opgelegde dwangsom ook daadwerkelijk te innen. Ook de bestuurlijke boete brengt nogal wat papierwerk met zich mee. Ook de strafrechtelijke handhaving komt niet goed uit de verf. Veel bestuursorganen beschikken over zowel toezichthouders die ingezet worden voor de bestuurlijke handhaving als over bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) die het voorwerk doen voor strafrechtelijke handhaving. Niet zelden zijn beide functies in één persoon verenigd. De betreffende ambtenaren hebben bij constateringen van schending van milieuregels steeds de keuze tussen bestuurlijk en strafrechtelijk optreden. Vaak is de bestuursrechtelijke weg van waarschuwing op waarschuwing dan de meest efficiënte. De bestuurlijke boete is nog niet heel veel beschikbaar, maar ook het gebruik daarvan is omslachtig.

Deze studiemiddag heeft twee doelstellingen:
- een verkenning van de mogelijkheden en beperkingen van verschillende sanctie-instrumenten
- het uitwisselen van ervaringen vanuit de praktijk met de toepassing van die instrumenten

Opzet van de studiemiddag
 Een aantal voordrachten worden gegeven, waarin het onderwerp wordt ingeleid;
- Mr. Frank Vermeer (RuG) over de (juridische) ins en outs van bestuursrechtelijke handhaving.
- Mr. Niko Kwakman (RuG) over de ins en outs van strafrechtelijke handhaving.
- Henk Adema, (waterschap Friesland) over de praktijk van de BTM (Besluit Transacties Milieudelicten; OM-afdoening).
- Mr. Gerard Kuipers (Agentschap Telecom) over dwangsom en bestuursdwang.
- Mr. Ron van Geffen (VWA)  over het gebruik van de bestuurlijke boete.

Prof. Dr. Ko de Ridder, Hoogleraar Toezicht aan de RUG, zal inhoudelijk de inleiders bevragen en zijn commentaar geven.
Met een panel discussie over de praktijkervaringen van de deelnemers en de voor- en nadelen de van verschillende manieren van aanpak wordt de middag afgesloten.

Als dagvoorzitter zal optreden Piet van de Pol, lid van het bestuur Vide.

Datum:                     29 mei 2008
Aanvang:                 14:00 uur
Verwachte eindtijd: 17.30 uur
Plaats :                     Het Kasteel
                                 Melkweg 1
                                 9718 EP Groningen
Parkeren:                  Parkeergarage Westerhaven

De toegang is vrij. Opgave via VIDE: secretariaat@videnet.nl

Routebeschrijving en informatie:  http://www.hetkasteel.com/Algemeen/Route/tabid/1421/Default.aspxLocatie Het Kasteel te Groningen
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.