Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Presentatie Auditprogramma Luchtvaart

Op maandagmiddag 26 november 2007 organiseert de Inspectie Verkeer en Waterstaat een bijeenkomst waar het Auditprogramma 2008 wordt gepresenteerd aan de Luchtvaartsector. Sprekers die dag zijn de heren Jos Wilbrink, John van Lieshout, Jan-Dirk Steenbergen. Dit zijn de hoofdinspecteurs van respectievelijk de toezichteenheden Luchtvaartoperationele bedrijven, Luchthavens en Luchtruim en Luchtvaarttechnische bedrijven. Het Auditprogramma 2008 wordt inhoudelijk toegelicht en er is de mogelijkheid uw inbreng te geven.

Uw reacties zullen wij ter harte nemen. Daarna kan het definitieve programma in 2008 worden uitgevoerd en is het u bekend hoe Inspectie Verkeer en Waterstaat dat programma gaat realiseren. U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Graag duidelijk aangeven welke sessie u wilt bijwonen! U ontvangt van ons daarna een ontvangstbevestiging.

13.30 uur    Ontvangst
14.00 uur    Inleiding
14.30 uur    Parallelsessie per werkterrein:
                    - Luchtvaartoperationele bedrijven
                    - Luchthavens en Luchtruim
                    - Luchtvaarttechnische bedrijven
16.00 uur     Plenaire afsluiting, aansluitend informeel samenzijnOrganisator IVW
Locatie IVW, Saturnusstraat 50, 2130 AN, Hoofddorp.
Website http://www.ivw.nl
Wijze van aanmelden aanmelding@ivw.nl (voor 11 november)
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.