Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

De heer Oosting licht het rapport Interbestuurlijk Toezicht toe

Vide organiseert op 13 december om 15.30 uur in Utrecht een bijeenkomst over het rapport van de commissie die onder leiding van de heer Oosting (lid Raad van State) het interbestuurlijk toezicht heeft doorgelicht. De heer Oosting geeft in de bijeenkomst een korte toelichting op het rapport.

Volgens het rapport is toezicht primair bedoeld voor die situaties waarin er een structureel probleem is met de uitoefening van een bepaalde taak en kan het specifieke toezicht dat het rijk op provincies en gemeenten uitoefent aanmerkelijk worden verminderd. Door te volstaan met generiek toezicht worden de decentrale overheden minder belast en komt er een eind aan de lappendeken van toezichtvormen.

Generiek toezicht houdt in: schorsing en vernietiging of ingrijpen bij taakverwaarlozing door de naast-hogere bestuurslaag. Een belangrijke vraag voor de rijksinspecties is hoe de kwaliteit van het decentrale taakvervulling op niveau blijft als het interbestuurlijk toezicht wegvalt.

Volgens Oosting is kwaliteitsbewaking geen argument voor interbestuurlijk toezicht. Tekorten in de kwaliteit van de decentrale taakuitoefening moeten op andere manieren worden aangepakt, maar werken die ook?

In de bijeenkomst zullen we discussieren over de conclusies van het rapport. Hierbij zullen twee concrete casussen worden behandeld, met bijdragen vanuit de rijksinspecties en gemeenten. Deze bijeenkomst is interessant voor zowel vertegenwoordigers van inspecties als van gemeenten en provincies. Uw aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld. De bevindingen van deze doorlichting zijn verwerkt in het rapport Van specifiek naar generiek.Organisator Vide
Locatie 13 december, 15.30 uur, Media Plaza te Utrecht
Website http://www.videnet.nl
Primaire doelgroep vertegenwoordigers van inspecties
Secundaire doelgroep gemeenten en provincies
Wijze van aanmelden secretariaat@videnet.nl
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.