Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Werkconferentie Rijksinspecties "Aan de slag met vernieuwing toezicht"

DATUM: DINSDAG 20 NOVEMBER 2007
Plaats: KNVB-sportcentrum te Zeist

Programma o.l.v. dagvoorzitter Frénk van der Linden (publicist, voormalig journalist NRC)
  
9.30 uur 
Ontvangst, registratie en koffie

10.00 uur 
Opening en welkomswoord door Johan de Leeuw, voorzitter Inspectieraad
Vernieuwing Toezicht en de opgaven voor inspecties: meer samenwerken, ook met andere toezichthouders zoals gemeenten, effectiever werken en risicoanalyses en tegelijk een taakstelling van 20 %.

10.15 uur 
Dubbelinterview door Frénk van der Linden met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, w.o. de heer A. Verberk (oud-directeur MartinAir en voormalig dgEZ):
- Wat vraagt de buitenwereld van toezichthouders
- Wanneer doen ze de goede dingen
- Hoe zorgen ze voor vertrouwen in de toezichthouders

11.00 uur 
Eerste ronde workshops (zie bijlage)

12.30 uur 
Pauze en lunch
Informatiemarkt met o.a. enkele toezichtdomeinen,nieuwe ICT-voorzieningen, Expertisecentrum R&R

13.15 uur 
Tweede ronde workshops (zie bijlage)

14.45 uur 
Gastspreker: de heer J. van Lunteren over:
Van denken naar doen; hoe maak je de omslag samen met je collega’s
n.a.v ervaring in de sturing van de omslag bij de Belastingdienst

15.15 uur 
Discussieforum, met o.a. Greta Galle (NVZ), Jaap Uijlenbroek (AI),
Maarten Schurink (plv. gemeentesecr. Dordrecht), Marita Schreurs (Toezicht Telecom)
 
16.00 uur 
Conclusies en afsluiting door Jan de Jong (IG Staatstoezicht op de Mijnen)

16.15 uur 
Borrel

Let op: dit is het gezamenlijke conferentie voor leidinggevenden èn inspecteurs van rijksinspecties. Georganiseerd in opdracht van de Inspectieraad door e-Inspecties, Werkgroep Benchmark en Eenduidig Toezicht.  Eenmalig in 2007 dus geef je snel op, beperkte deelname mogelijk!

Vul het deelnameformulier in en mail dit naar: sjoeke.vangestel@minvrom.nl

 Locatie KNVB-sportcentrum te Zeist
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.