Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Slotmanifestatie 'Hand-in-hand(having)'

Het project 'Rijk aan Handhaving' stopt aan het eind van dit jaar. De werkwijze 'programmatisch handhaven' zal wel worden doorgezet, maar dit gebeurt vanuit de verschillende departementen zelf. Justitie wil het 'stokje' voor wat betreft de begeleiding bij (start)projecten en haar aanjaagrol overdragen aan anderen en gaat een nieuwe fase in. De masterclass blijft wel gehandhaafd.

Dit symposium richt zich op rijksambtenaren met en zonder ervaring met programmatisch handhaven, die een taak hebben op het gebied van handhaving- of toezicht(beleid), hun ervaringen met deze methodiek willen uitwisse-len of juist meer informatie willen over programmatisch handhaven. 

Het evenement is met name bedoeld als ontmoetingsplek, waar u opbrengsten kunt delen, nieuwe kennis kunt vergaren en waar u ondersteuning kunt vinden voor het opzetten van nieuwe projecten. 

Voor deze taak heeft het Expertisecentrum namelijk een aantal adviseurs van diverse bureaus opgeleid en u kunt met deze mensen tijdens het symposium contact leggen. Begeleiders van het symposium zijn Henk van de Stolpe en Irma Schenk.

Conceptprogramma
13.00 uur Inloop
13.30 uur Plenaire opening: video over de praktijk van programmatisch handhaven en discussie met managers van departementen en inspecties.
14.30 uur Eerste workshopronde + start mini-masterclass
15.20 uur Pauze
15.35 uur Tweede workshopronde
16.25 uur Plenaire afsluiting
16.45 uur Borrel

Een greep uit de workshops
• Speeddaten: u wordt ingedeeld in gevorderd, gemiddeld en beginner - gebaseerd op kennis/ervaring met programmatisch handhaven. De adviseurs krijgen hierbinnen ook een rol.
Game programmatisch handhaven: het Expertisecentrum is momenteel bezig met de ontwikkeling van een simulatiespel. Dit nieuwe instrument zal worden toegepast tijdens de najaarsconferentie van de Inspectieraad.
• Stijlwijzer: een bewustwordingsworkshop: wie zit waar binnen het proces van programmatisch handhaven?
• Mini-masterclass programmatisch handhaven: deze workshop omvat beide workshoprondes en is met name bedoeld voor personen die nog niet hebben kennisgemaakt met programmatisch handhaven.

Meld u aan en bekijk het actueelste programma voor deze middag.Locatie Raad voor de Rechtspraak, Kneuterdijk 1, Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.