Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Congres Bestuurlijke Strafbeschikking

Congres Bestuurlijke strafbeschikking

Als start van het implementatietraject van de bestuurlijke strafbeschikking organiseert het Ministerie van Justitie op donderdag 28 juni aanstaande het landelijk congres Bestuurlijke strafbeschikking. Tijdens dit congres wil het ministerie samen met de decentrale overheden en het OM bespreken welke condities bepalend zijn om de bestuurlijke strafbeschikking tot een succes te maken.

Congres Bestuurlijke strafbeschikking
Locatie: De Reehorst in Ede (Gelderland)
Tijd: 12.00 – 18.00 uur
Doelgroep: hoofden handhaving van gemeenten, waterschappen en andere (aangewezen) bestuursorganen en (hoofd)officieren van de parketten.

Wat is de bestuurlijke strafbeschikking?
Met de bestuurlijke strafbeschikking komt er een nieuw instrument beschikbaar waarmee gemeenten, politie en justitie gezamenlijk kunnen optreden tegen overlast in de openbare ruimte en waarmee andere bestuursorganen, zoals waterschappen en provincies, ook kunnen gaan opereren binnen het strafrechtelijk kader.
Met de bestuurlijke strafbeschikking kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren van bestuursorganen dus zelfstandig strafbeschikkingen uitvaardigen, waarbij het openbaar ministerie toeziet op de toepassing en het verzet afhandelt.
De bestuurlijke strafbeschikking is bij inwerkingtreding primair bedoeld om gemeenten en waterschappen de bevoegdheid te geven voor eenvoudig constateerbare feiten van overlast in de publieke ruimte een strafbeschikking uit te vaardigen.

De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 oktober 2008. Voor de implementatie van de Wet OM-afdoening is een uitgebreid traject ontworpen waarbij het openbaar ministerie, het Centraal Justitieel Incassobureau en de politie – de “ketenpartners” – onder een centrale projectleiding nauw samenwerken. De hele wet zal gefaseerd worden doorgevoerd. De eerste OM-strafbeschikking kan worden gerealiseerd zodra de automatisering dat toelaat, naar we nu verwachten vóór 1 december 2007. Daarna volgt de politiestrafbeschikking en daarna – volgens de huidige planning per oktober 2008 – de bestuurlijke strafbeschikking.

Voor meer informatie over het congres, inschrijving en de bestuurlijke strafbeschikking kunt u terecht op http://www.servicecentrumhandhaving.nl/Toegangsprijs Gratis
Organisator Ministerie van Justitie
Locatie De Reehorst in Ede
Website http://www.servicecentrumhandhaving.nl
Primaire doelgroep hoofden handhaving van gemeenten, waterschappen en andere (aangewezen) bestuursorganen en (hoofd)officieren van parketten
Wijze van aanmelden aanmeldingsformulier http://www.servicecentrumhandhaving.nl/Onderwerpen/Bestuurlijke_strafbeschikking/congres.aspx
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.