Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Symposium 'Veranderend Toezicht'

Is ander toezicht ook minder toezicht?

Op 21 juni a.s. organiseerde UJG het symposium ‘Veranderend Toezicht’.  UJG wil, gedreven door nieuwsgierigheid, meer inzicht in toezicht krijgen. Inzicht in toezicht krijgen is geen eenvoudige opgave gebleken. Terugkijkend op een jaar waarin de ontwikkelingen in toezicht met meer dan normale belangstelling door ons zijn gevolgd en besproken met toezichthouders, kunnen we één ding concluderen: Toezicht is en blijft voorlopig volop in ontwikkeling. Met name de continue beweging in onze maatschappij geeft daar aanleiding toe. Toezichthouders en rijksinspecties oefenen meer en meer toezicht uit waarvan met recht gezegd kan worden dat het met minder lasten meer effect heeft.

Onderzoek

Met behulp van het door UJG, Verbree Juridisch Advies en Veldkamp Juridisch Advies vorm gegeven nalevingkwadrant hebben we ontwikkelingen geordend. Vervolgens hebben we met behulp van dit kwadrant in beeld gebracht op welke wijze nieuwe instrumenten, zoals compliance assistance, gestalte krijgen. En door bij ons onderzoek ook inzichten uit de wetenschap te betrekken, konden we de door ons waargenomen trends in perspectief plaatsen.

Onderwerpen Symposium

Tijdens het symposium staan we stil bij de ontwikkelen in toezicht en beantwoorden we enkele prangende vragen die ons in de praktijk door bedrijven en instellingen, maar ook door toezichthouders zijn gesteld. Een voorproefje:

·  Kan in de praktijk betekenis worden gegeven aan door het kabinet in 2005 gepresenteerde principes voor naleving, toezicht & handhaving?
·  Bewijzen dergelijke principes slechts lippendienst aan politieke retoriek?
·  Of gaat het in de praktijk uiteindelijk toch om de competenties van bedrijven en instellingen, de beleving over naleven, de stijl van toezicht en handhaving?
·  En wat betekent het hebben van vertrouwen in elkaar?

Uw mening stellen wij op prijs. Over de antwoorden op bovenstaande vragen en de bijbehorende trends. Graag willen we met u, mede aan de hand van het nalevingkwadrant, dan ook van gedachten wisselen. En uiteraard ontvangt u één van de eerste exemplaren van het onderzoeksrapport gratis.

Programma en inschrijven:

U kunt hier het programma downloaden en u kunt hier het verslag van de bijeenkomst downloaden.Toegangsprijs gratis
Organisator UJG
Locatie Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 te Utrecht
Website http://www.ujg.nl
Primaire doelgroep Evaluatoren, handhavers
Wijze van aanmelden aanmeldformulier
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.