Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Rondetafelbijeenkomst Vrijplaatsen

9.30 tot 10:00 uur Ontvangst 10:00 tot 10:15 uur Welkom en introductie door dagvoorzitter Olaf Stoel 10:15t ot 11:30 uur Integrale Veiligheid? Hoe krijg ik dat als gemeente voor elkaar? De regierol van gemeenten op het terrein van veiligheid is een begrip geworden. Samenwerking met andere partners is noodzakelijk voor een effectieve aanpak. Maar hoe maak ik goed veiligheidsbeleid? Hoe kan ik veiligheid zo goed mogelijk organiseren binnen mijn gemeentelijke organisatie? Vanuit het Project Veilige Gemeenten, een samenwerkingsverband tussen BZK, de VNG en het CCV zijn daarvoor instrumenten ontwikkeld. Zo zijn er vorig jaar modellen ontwikkeld over hoe de interne gemeentelijke organisatie ingericht kan worden. In deze interactieve workshop krijgt u tips en informatie over deze modellen en instrumenten uit de praktijk die u kunnen helpen om uw integrale veiligheidsbeleid nog beter te maken. Ook wordt u geïnformeerd over andere instrumenten en initiatieven vanuit dit project. Natuurlijk zal er de mogelijkheid zijn om met elkaar in discussie te gaan. Spreker is Chantal Kouwenberg, senior beleidsmedewerker BZK. 11:30 tot 11:45 uur Korte pauze 11:45 tot 13:00 uur Interventieteams en een regionale fraudekaart Hoe ontwikkel je een kaart van Nederland waarin per gemeente informatie is opgenomen die relevant kan zijn voor handhaving? Risicoanalyse is een belangrijk startpunt voor handhavinginspanningen. Door van te voren risicoanalyses uit te voeren kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden tussen gemeenten inzicht krijgen in opvallende uitkomsten. Ook kunnen handhavinginspanningen gerichter plaatsvinden. Spreker is Arjan van der Lugt, Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst, coordinator externe ondersteuning. 13.00 tot 14:00 uur Lunchpauze 14:00 tot 15:15 uur Integrale aanpak en informatie-uitwisseling Voor een succesvolle integrale aanpak van vrijplaatsen is informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken instanties van groot belang. Sectorale wetgeving en de Wet Bescherming Persoonsgegevens stellen regels ten aanzien van die gegevensuitwisseling. Wat mag er nu wel en niet worden uitgewisseld en met wie? Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan? En wat moet je daarvoor regelen? Welke dilemma's kom je daarbij tegen? Sprekers zijn Arjen Haasnoot, betrokken bij de procesbeschrijving heimelijke waarneming interventieteams namens het College Bescherming Persoonsgegevens en Elly Romanesko, directeur College Bescherming Persoonsgegevens en vice-voorzitter van Vide. Ze geven een toelichting en gaan met u in discussie. 15:15 tot 15:30 uur Korte pauze 15:30 tot 16:00 uur Conclusies, actiepunten en afsluiting

Organisator Vide
Locatie Utrecht:, Zalencentrum Majella
Website http://www.videnet.nl
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.