Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Online bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk: Beleid dat werkt: stand van zaken bij de Rijksoverheid

Al heel lang zet de rijksoverheid in op verbetering van de resultaten van beleid. Belastinggeld moet ten slotte zo effectief en efficiënt mogelijk besteed worden. Bovendien heeft de Kamer, om haar controlerende rol te kunnen uitoefenen, inzicht nodig in wat het geld oplevert.

Een paar voorbeelden van rijksbrede inspanningen, van lang geleden tot heel recent:

De operatie Comptabel Bestel, VBTB (Van Beleidsbegroting tot beleidsverantwoording), de RPE (Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek) met de beleidsdoorlichtingen, IBO’s en Brede Maatschappelijke Heroverwegingen, artikel 3.1 CW en de Strategische Evaluatie Agenda.

Een nieuwe kabinetsperiode breekt aan. We maken in deze bijeenkomst van het evaluatorennetwerk daarom de stand op.

Wat heeft zich in de afgelopen kabinetsperiode bewezen? Wat zijn de pijlers voor de komende periode?

Onder leiding van het hoofd van de Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer, Jeroen Kerseboom, staan we met elkaar stil bij de successen en uitdagingen voor de komende periode.

Met bijdragen van onder meer de Algemene Rekenkamer (n.a.v. het rapport van 21 april over Inzicht in Kwaliteit), het ministerie van Financiën en bijdragen van ministeries uit de evaluatiepraktijk.

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2021/04/21/inzicht-in-kwaliteit

De bijeenkomst is digitaal op 29 november om 15:30 uur.

U kunt zich via deze link aanmelden.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.