Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Online bijeenkomst "Toezicht in het sociaal domein: waar staan we?" Vide Academisch Netwerk

Op 28 oktober van 15.30-17.00 uur organiseert het Vide Academisch Netwerk de online bijeenkomst "Toezicht in het sociaal domein: waar staan we?"

In augustus verscheen het themanummer ‘Toezicht in het sociaal domein’ van het Tijdschrift voor toezicht. In dat themanummer wordt de balans opgemaakt van het toezicht in het sociaal domein. Waar staan we sinds de decentralisaties vanaf 2015? 

Duidelijk is dat in de loop der tijd in het sociaal domein een ingewikkeld speelveld is ontstaan van uitvoeringsorganisaties en toezichthouders met uiteenlopende en soms conflicterende taken en bevoegdheden. In het geval van de Wet Maatschappelijke opvang staat het toezicht nog in de kinderschoenen, in het geval van de Participatiewet heeft die zich sterk ontwikkeld, ook in repressieve zin. In het kader van de Jeugdwet zoeken gemeentelijke toezichthouders en de rijksinspectie met vallen en opstaan naar samenwerking. Dit beeld roept allerlei vragen op: wat gaat goed, wat kan beter en wat kunnen we van elkaar leren?

Tijdens de online discussie treden de auteurs van het themanummer in discussie met elkaar en met u als geïnteresseerde in het toezichtvak. Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, opent de discussie onder titel: toezicht in de repressieve verzorgingsstaat.

U kunt zich via deze link aanmelden.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.