Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Reflecteren op de staat van het toezicht 2e editie: Governancebenadering

Beroepsvereniging Vide en samenwerkingsverband Inspectieraad / AvT nodigen u uit om voor de tweede keer in gesprek te gaan over Reflecties op de staat van het toezicht en wat dat betekent voor praktijk en toekomst. Op 27 februari van 14:30 tot 16:30 bent u welkom in de tuinzaal van De Zilveren Vosch in Utrecht. Na afloop kan er geborreld worden.

Met andere professionals in het toezicht, en met de auteurs, bespreken we het thema ‘governancebenadering’ (zie Reflecties op de staat van het toezicht). De eerste vijftien aanmelders die aangeven dat ze vooral mee willen praten, starten aan tafel om hun reflecties te delen met Cor van Montfort en Meike Bokhorst. Wie later komt begint als toehoorder (en krijgt later de gelegenheid om zich in het gesprek te mengen).

Verwijzen woorden als governancebenadering, systeemtoezicht en bestuursgericht toezicht naar hetzelfde? En is toezicht onderdeel van de governance in een bepaald domein, of wordt er toegezien op good governance?

Cor van Montfort waarschuwt dat de constructieve dialoog, die bij een governancebenadering past, een scherpe risicoanalyse en doortastend optreden niet in de weg mogen zitten. Meike Bokhorst duikt in het idee van good governance en laat zien dat daar verschillende soorten toezicht deel van uitmaken. Zij ziet een verschuiving van toezicht op kwaliteit naar toezicht op bestuur, als gevolg van de governancebenadering.

Het denken over toezicht en hoe het beter kan staat nooit stil. Hoewel zij hun hoofdstuk aan de start van de bijeenkomst kort zullen toelichten, is het goed als u de bijdragen van Van Montfort en Bokhorst in het boek Reflecties op de staat van het toezicht alvast leest  (leestip!). Tijdens de bijeenkomst zal aan alle deelnemers gevraagd worden om hun visie op het thema. Hoe gaat uw eigen organisatie er mee om? Welke knelpunten, moeilijkheden of bezwaren ziet u? Kent u goeie voorbeelden? Wanneer bent u tevreden met de aanpak van uzelf en uw collega’s?

Bovendien voeren we een debat rond lastige dilemma’s die steeds weer opduiken als toezichthouders zich richten op governance.

 

Aanmelden kan op het netwerk publiek toezicht, of (voor niet-ambtenaren) door een mail te sturen aan secretariaat@videnet.nl 

Deze bijeenkomst heeft het maximaal aantal deelnemers bereikt. Bij aanmelding wordt u op de wachtlijst geplaatst. 

 

Datum: 27 februari 2020

Tijdstip: 14.30 uur - 16.30 uur
Locatie: De tuinzaal van De Zilveren Vosch in Utrecht.
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden
 
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.