Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

29 november "Expertmeeting Stelseltoezicht"

Vanuit VIDE nodigen we je uit om op 29 november deel te nemen aan een expertmeeting over stelseltoezicht. De expertmeeting heeft tot doel mensen betrokken bij of geïnteresseerd in stelseltoezicht van inspecties en toezichthouders bij elkaar te brengen, ideeën uit te wisselen en met elkaar te verkennen wat wel en niet werkt bij stelseltoezicht.

 

WAT IS STELSELTOEZICHT?

Steeds meer toezichthouders investeren in stelseltoezicht. Stelseltoezicht is toezicht dat zich uitstrekt over het gehele terrein waarvoor de inspectie verantwoordelijk is. De toezichthouder kijkt met stelseltoezicht van een wat grotere afstand naar het terrein om er algemene uitspraken over te kunnen doen. Dit kan door het maken van een analyse van het gehele domein (of een ‘Staat van’), maar ook om bijvoorbeeld in kaart te brengen hoe verschillende stakeholders in het terrein onderling opereren. Met stelseltoezicht signaleert, agendeert en/of intervenieert een toezichthouder in het toezichtdomein als geheel.

Het onderwerp ‘stelseltoezicht’ is verwant met ‘stelselverantwoordelijkheid’; wie is er nu verantwoordelijk voor het goed functioneren van een stelsel als het financiële stelsel, het onderwijs, de zorg of ‘de markt’. Is dat alleen de overheid of zijn andere maatschappelijke partijen (stakeholders als brancheverenigingen) hier ook medeverantwoordelijk? 

Samen kunnen we bekijken hoe we dit onderwerp verder brengen; zowel methodisch en strategisch als maatschappelijk en praktisch.

 

namens Vide,

Inge de Wolf,
Onderwijsinspectie, bijzonder hoogleraar Education Systems

 
Aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst? Geef je naam en e-mail door aan het Vide secretariaat.

Datum: 29 november 2019

Tijdstip: 13.30 uur - 16.00 uur
Locatie: Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1, zaal V31, op de 6e etage 
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden
 
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.