Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Jaarcongres 2019 "Onafhankelijkheid in toezicht en evaluaties"

Donderdag 6 juni 2019 vond het Vide Jaarcongres 2019 plaats. Thema van het jaarcongres was "Onafhankelijkheid in toezicht en evaluaties". Onderstaand vindt u alle presentaties en een foto-impressie!

 

Opening Vide Jaarcongres

Presentatie Peter van der Knaap

Presentatie Frans Leeuw

Presentatie Ronnie van Diemen

Presentatie Marjolein van Asselt (animatie)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor toezichthouders en evaluatoren is het belangrijk dat zij hun werk onafhankelijk kunnen doen. Maar wat is er voor nodig om die onafhankelijkheid te borgen ? Hoe zorg je dat je onafhankelijk je werk doet, terwijl er allerlei verwachtingen zijn en soms ook druk wordt uitgeoefend, vanuit de politiek, professionals, media en burgers? Betekent onafhankelijkheid vooral afstand bewaren of kun je vanuit een onafhankelijke positie toch goed voeling houden met stakeholders zoals beleidsmakers, onder toezichtgestelden en belangengroepen zodat je het ivoren toren effect voorkomt? En in hoeverre is onafhankelijkheid van belang voor de zeggingskracht van het toezicht, voor de kwaliteit van het onderzoek, of voor het vertrouwen in de 'overheid'? 
 
Het thema onafhankelijkheid wordt vanuit verschillende perspectieven belicht tijdens het congres op 6 juni. Er zijn plenaire presentaties van Frans Leeuw (Professor aan de Universiteit van Maastricht), Ronnie van Diemen (Inspecteur Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en Marjolein van Asselt (Raadslid van de Onderzoeksraad voor de veiligheid). Uiteraard zijn er ook weer een aantal praktische workshops over het onderwerp onafhankelijkheid in toezicht en evaluatie. Naast de inhoud is er zoals altijd, 
royaal gelegenheid om te netwerken met collega's uit het netwerk van toezichthouders en evaluatoren.
 
Programma:

09.45 - 10.15 uur   Inloop en ontvangst

10.15 - 10.30 uur   Welkom en opening congres door Peter van der knaap

10.30 - 12.00 uur   Key notes Frans Leeuw (UniMaas) en Ronnie van Diemen (IGJ)

12.00 - 13.00 uur   Lunch

13.00 - 14.00 uur   Workshop ronde 1 (5 workshops)

14.00 - 15.00 uur   Workshop ronde 2 (5 workshops) 

15.00 - 16.15 uur   Key note Marjolein van Asselt (OVV) 

15.00 - 16.15 uur   Plenair programma Panel discussie met o.a. Femke de Vries (RUG), Loes de Maat (NVWA), Bas Arts (Planbureau) en Fer Nieuweboer (Minszw)

16.15 - 17.00 uur   Borrel en netwerkmoment

 
Workshops:

 

  1. De valkuilen van bias bij inspectieoordelen - Sandra Spronk 
  2. Wat is een gepaste afstand? In gesprek met de planbureau’s over onafhankelijkheid - Jeroen Boelhouwer, Femke Verwest en Eva Kunseler 
  3. Onafhankelijkheid in het financiële toezicht - Sanne de Lint
  4. Opdrachtnemer - opdrachtgeverschap - Jos Mevissen en Fer Nieuweboer
  5. Onafhankelijk (onderwijs)toezicht: leerpunten uit de ‘Staat van..’ en grote incidenten - Vic van den Berg – d’Obrenan en Inge de Wolf
  6. Onafhankelijkheid en interactie - Paul van Dijk en Bill van Mil
  7. De Wet op de onafhankelijke risicobeoordeling en de NVWA - Jos Cornelese Koen Wienk
 
Workshop programma
R1 13.00 - 14.00 uur Workshop 1 in zaal 3A
  Workshop 2 in zaal 1A
  Workshop 4 in zaal 2B
  Workshop 6 in zaal 3B
  Workshop 7 in zaal 3C
R2 14.00 - 15.00 uur Workshop 1 in zaal 3A
  Workshop 2 in zaal 1A
  Workshop 3 in zaal 3C
  Workshop 5 in zaal 2B
  Workshop 6 in zaal 3B
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 6 juni 2019
Tijdstip: 10.00 uur (09.30 uur ontvangst) - 17.00 uur 
Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht
Parkeren bij Bar Beton is het eerste uur gratis.

Kosten: € 100,- voor individuele leden van Vide of medewerkers van een institutionele organisatie van Vide, € 150,- voor niet-leden

 

Klik hier voor het complete overzicht van de workshops en om u aan te melden
 

 
 
 
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.