Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Jaarcongres 2019 "Onafhankelijkheid in toezicht en evaluaties"

Op donderdag 6 juni aanstaande vindt het Vide Jaarcongres 2019 plaats. Thema van het jaarcongres is "Onafhankelijkheid in toezicht en evaluaties". 
 
Voor toezichthouders en evaluatoren is het belangrijk dat zij hun werk onafhankelijk kunnen doen. Maar wat is er voor nodig om die onafhankelijkheid te borgen ? Hoe zorg je dat je onafhankelijk je werk doet, terwijl er allerlei verwachtingen zijn en soms ook druk wordt uitgeoefend, vanuit de politiek, professionals, media en burgers? Betekent onafhankelijkheid vooral afstand bewaren of kun je vanuit een onafhankelijke positie toch goed voeling houden met stakeholders zoals beleidsmakers, onder toezichtgestelden en belangengroepen zodat je het ivoren toren effect voorkomt? En in hoeverre is onafhankelijkheid van belang voor de zeggingskracht van het toezicht, voor de kwaliteit van het onderzoek, of voor het vertrouwen in de 'overheid'? 
 
Het thema onafhankelijkheid wordt vanuit verschillende perspectieven belicht tijdens het congres op 6 juni. Er zijn plenaire presentaties van Frans Leeuw (Professor aan de Universiteit van Maastricht), Ronnie van Diemen (Inspecteur Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en Marjolein van Asselt (Raadslid van de Onderzoeksraad voor de veiligheid). Uiteraard zijn er ook weer een aantal praktische workshops over het onderwerp onafhankelijkheid in toezicht en evaluatie. Naast de inhoud is er zoals altijd, 
royaal gelegenheid om te netwerken met collega's uit het netwerk van toezichthouders en evaluatoren.
 
Workshops:
De valkuilen van bias bij inspectieoordelen - Sandra Spronk 
Bias is een denkfout, een afwijking in de beoordeling. Het blijkt dat als we weten hoe de situatie afloopt, we onbewust worden beïnvloed door die kennis en ons oordeel over de gebeurtenissen voorafgaande aan de afloop aanpassen. Door het onbewust optreden van vertekening van de beoordeling bestaat de kans dat we strenger oordelen dan gerechtvaardigd is.
Bias kun je niet voorkomen, het is natuurlijk en vaak onbewust. Maar door de werking van bias te begrijpen en je bewust te zijn van de valkuilen, kun je er wel rekening mee houden. In deze workshop deelt Sandra Spronk de valkuilen van bias aan de hand van verschillende herkenbare casuïstiek en confronterende testjes. Deze worden ingebracht door middel van diverse filmfragmenten met ook diverse tips waarmee je jouw bias zoveel mogelijk kan elimineren.
 
Wat is een gepaste afstand? In gesprek met de planbureau’s over onafhankelijkheid - Jeroen Boelhouwer, Femke Verwest en Eva Kunseler
 
Onafhankelijkheid in het financiële toezicht - Sanne de Lint
 
Opdrachtnemer - opdrachtgeverschap - Jos Mevissen en Fer Nieuweboer
 
Onafhankelijk (onderwijs)toezicht: leerpunten uit de ‘Staat van..’ en grote incidenten - Vic van den Berg – d’Obrenan en Inge de Wolf
 
Onafhankelijkheid en interactie - Paul van Dijk en Bill van Mil
 
De Wet op de onafhankelijke risicobeoordeling en de NVWA - Jos Cornelese Koen Wienk
 
 

 

Datum: 6 juni 2019
Tijdstip: 10.00 uur (09.30 uur ontvangst) - 17.00 uur 
Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht

Kosten: € 100,- voor individuele leden van Vide of medewerkers van een institutionele organisatie van Vide, € 150,- voor niet-leden

 

Klik hier voor het complete overzicht van de workshops en om u aan te melden

 
 
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.