Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Jaarcongres 2019 "Onafhankelijkheid in toezicht en evaluaties"

Op donderdag 6 juni aanstaande vindt het Vide Jaarcongres 2019 plaats. Thema van het jaarcongres is "Onafhankelijkheid in toezicht en evaluaties". 
 
Voor toezichthouders en evaluatoren is het belangrijk dat zij hun werk onafhankelijk kunnen doen. Maar wat is er voor nodig om die onafhankelijkheid te borgen ? Hoe zorg je dat je onafhankelijk je werk doet, terwijl er allerlei verwachtingen zijn en soms ook druk wordt uitgeoefend, vanuit de politiek, professionals, media en burgers? Betekent onafhankelijkheid vooral afstand bewaren of kun je vanuit een onafhankelijke positie toch goed voeling houden met stakeholders zoals beleidsmakers, onder toezichtgestelden en belangengroepen zodat je het ivoren toren effect voorkomt? En in hoeverre is onafhankelijkheid van belang voor de zeggingskracht van het toezicht, voor de kwaliteit van het onderzoek, of voor het vertrouwen in de 'overheid'? 
 
Het thema onafhankelijkheid wordt vanuit verschillende perspectieven belicht tijdens het congres op 6 juni. Er zijn plenaire presentaties van Frans Leeuw (Professor aan de Universiteit van Maastricht), Ronnie van Diemen (Inspecteur Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en Marjolein van Asselt (Raadslid van de Onderzoeksraad voor de veiligheid). Uiteraard zijn er ook weer een aantal praktische workshops over het onderwerp onafhankelijkheid in toezicht en evaluatie. Naast de inhoud is er zoals altijd, 
royaal gelegenheid om te netwerken met collega's uit het netwerk van toezichthouders en evaluatoren.
 

Locatie van het congres is Bar Beton Rijnsweerd. 

 
Datum: 6 juni 2019
Tijdstip: 10.00 uur (09.30 uur ontvangst) - 17.00 uur 
Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht

Kosten: € 100,- voor individuele leden van Vide of medewerkers van een institutionele organisatie van Vide, € 150,- voor niet-leden

 

Klik hier voor het complete overzicht van de workshops en om u aan te melden

 
 
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.