Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst Evaluatorennetwerk "De onafhankelijke deskundige bij beleidsdoorlichtingen - uitdagingen en oplossingen?"

De Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek verplicht bij elke beleidsdoorlichting een onafhankelijke deskundige te betrekken. Welk profiel deze onafhankelijke deskundige heeft (methodologisch dan wel inhoudelijk expert), wanneer deze betrokken wordt, en hoe deze rol als ‘onafhankelijke’ wordt ingevuld varieert over beleidsdoorlichtingen heen. In deze sessie willen we stilstaan bij de uitdagingen waarmee zowel beleidswerkers/opdrachtgevers als deskundigen te maken krijgen bij het bewaken van de onafhankelijkheid en het borgen van de kwaliteit van de beleidsdoorlichting. De bedoeling is deze uitdagingen in kaart te brengen, ervaringen uit te wisselen, en samen na te denken over mogelijke oplossingen, zodat de inbreng van de onafhankelijke deskundige maximaal kan worden benut. 

 
Programma:
1.       Verwelkoming 
 
2.       Presentatie resultaten onderzoek naar de toegevoegde waarde van de onafhankelijk deskundige door Dr. Meyken Houppermans 
 
Dr. Meyken Houppermans is zelfstandig onderzoeker/ adviseur op het gebied van complexe beleid- en bestuursvraagstukken. Meyken is gepromoveerd op de relatie tussen de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding en de effectiviteit van rijksbeleid (zie: www.meykenhouppermans.nl) Ze publiceerde recent een artikel in Beleidsonderzoek Online over haar onderzoeksbevindingen naar de toegevoegde waarde van de onafhankelijke deskundige in beleidsdoorlichtingen.
 
3.       Rondetafeldiscussies met beleidswerkers/opdrachtgevers en onafhankelijk deskundigen waarin wordt gebrainstormd over ervaringen en mogelijke oplossingen rond uitdagingen bij de rol van de onafhankelijk deskundige  
 
Mogelijke thema’s die hierbij aan bod kunnen komen (niet exhaustief)
 

Profiel van de deskundige: inhoudelijk en/of methodologisch expert

Wanneer de deskundige betrekken, en mate van betrokkenheid?
Hoe onafhankelijk is onafhankelijk?
Relatie opdrachtgever-onafhankelijk expert
 
4.       Plenaire terugkoppeling, discussie en conclusie. 
 
Na afloop bieden wij graag een borrel aan. 
 
Wanneer u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar: secretariaat@videnet.nl. Vermeld u daarbij dan in welke rol u bij beleidsdoorlichtingen betrokken bent: als opdrachtgever, als onafhankelijk deskundige of wellicht nog in een andere rol.
 
Vergeet ook zeker ook uw legitimatiebewijs niet mee te nemen om toegang te krijgen tot het gebouw.
 
Datum: donderdag 13 december 2018
Aanvang: 15.00 - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag, Rembrandtzaal
Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl  
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.