Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

ScienceWorks Congres "Vormgeving van experimenteren voor beter beleid"

Er is een groeiende belangstelling voor het onderbouwen van beleid door middel van experimenten, maar werkt dat ook echt en op welke manier lukt dat dan het beste? Op dit congres staat de vraag centraal op welke manier effectief invulling gegeven kan worden aan de ambitie om experimenten systematisch te incorporeren in de Nederlandse beleidspraktijk op zowel landelijk als op lokaal niveau. Inspirerende inzichten en ervaringen vanuit de wereld van wetenschap en beleid zullen op deze dag worden uitgewisseld. Ook zal worden stilgestaan bij internationale initiatieven rondom beleidsexperimenten door Jonathan Breckon, directeur van the Alliance for Useful Evidence in het Verenigd Koninkrijk. 

 

Het congres vindt plaats op dinsdag 19 juni 2018 in het Wijnhaven gebouw in Den Haag zal worden voorgezeten door Peter van der Knaap, directeur-bestuurder van SWOV en voorzitter Vide, en worden geopend door Erik Gerritsen, secretaris-generaal op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens zes werkgroepen zal worden stilgestaan bij verschillende relevante onderwerpen, zoals het toepassen van inzichten uit de gedragswetenschap en data science bij het vormgeven van experimenten, en het gebruik van experimenten om ‘wicked problems’ aan te pakken. De dag zal worden afgesloten door Maarten Camps, secretaris-generaal Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en Laura van der Geest, directeur Centraal Plan Bureau. 

 

Vide-leden ontvangen een korting van 10%. Een kortingscode hiervoor kan opgevraagd worden bij het secretariaat van Vide.

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen! 

 

Klik hier voor meer informatie

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.