Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk

U kunt de presentaties die gebruikt zijn tijdens deze bijeenkomst hieronder downloaden:

 

Inzicht in Kwaliteit: het verbinden van evaluatieonderzoek aan beleidsontwikkeling. Ervaringen uit de praktijk.


Wordt evaluatieonderzoek genoeg gebruikt om beleid te verbeteren? Of zijn beleidsontwikkeling en evaluaties twee gescheiden werelden? Wat is er nodig om deze twee werelden meer in verbinding te brengen met elkaar? Dat zijn vragen die centraal staan bij de bijeenkomst van het evaluatorennetwerk op donderdag 8 februari bij het ministerie van Financiën.


De onderliggende vraag is wat we kunnen doen om meer inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. Dat is het uitgangspunt van de operatie Inzicht in kwaliteit die het nieuwe kabinet, op advies van de Studiegroep Begrotingsruimte, de komende jaren gaat uitvoeren.

Hoewel de minister van Financiën belast is met het opzetten van de operatie, kan deze operatie alleen succesvol kan zijn als alle departementen zelf intrinsiek gemotiveerd zijn of worden om evaluatie-onderzoek een centralere plaats te geven in de organisatie. Op de bijeenkomst zullen drie aansprekende voorbeelden uit de praktijk worden gepresenteerd:

1. De ex durante aanpak van het WODC door André van der Laan: een programmatische aanpak bij adolescentenstrafrecht, bestaande uit met elkaar samenhangende deelstudies ten behoeve van herhaalde feedbackmomenten
2. De geïntegreerde aanpak van Bedrijfsleven & Innovatie bij EZK door Theo Roelandt, waarbij beleidsontwikkeling en evaluatie van het innovatiebeleid sterk op elkaar zijn aangesloten.
3. De decentrale aanpak van VWS door Michal van Eijk, die bij VWS bezig is met een pilot voor beleidsevaluaties waarbij beleidsdirecties worden gestimuleerd het eigenaarschap van evaluatie-onderzoek naar zich toe te trekken.

In het eerste uur lichten de drie sprekers hun verhaal toe, gevolgd door een kort moment voor verhelderende vragen. Vervolgens is er een paneldiscussie met de zaal waarbij er onder meer kan worden stil gestaan bij de kansen en mogelijkheden die men ziet voor het verbinden van evaluatieonderzoek aan beleidsontwikkeling.

Deze bijeenkomst is interessant voor zowel beleidsmakers als evaluatoren.

Heb je ideeën hoe we het lerend vermogen van de overheid kunnen vergroten? Zie je in het huidige stelsel belemmeringen die hierbij in de weg zitten? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

Datum: 8 februari 2018
Aanvang: 15.00 uur (inloop van 14.45 uur)              
Locatie: Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag (Rembrandtzaal) LET OP: gewijzigde locatie!
Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbondenLocatie Ministerie van Financiën te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.