Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Nieuwjaarsbijeenkomst

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering vindt op 18 januari de Vide Nieuwjaarsbijeenkomst plaats.

U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Drs. R.J.T. (Rob) van Lint is deze middag gastspreker.

 

Rob van Lint is sinds 1 juli 2017 inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarvoor was hij hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en plaatsvervangend inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 

Eerder bekleedde hij bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder andere de functies van waarnemend directeur Algemene Inspectiedienst, van directeur Plantenziektenkundige Dienst en van directeur Visserij.

 

Rob van Lint behaalde een doctoraal Bedrijfskunde voor de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een doctoraal Biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.
 

“Om het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te borgen en de reputatie van de Nederlandse agro-foodsector te beschermen wordt het toezicht aangescherpt”. Zo staat in het Regeerakkoord de opdracht voor de NVWA verwoord. Voor alle inspecties staat in het Regeerakkoord de volgende opdracht opgeschreven “De diverse inspecties gaan beter samenwerken zodat betere handhaving gepaard gaat met minder administratieve lasten en toezichtlasten”.

 

Aangescherpt toezicht dus met minder lasten. Wat betekent dat eigenlijk en hoe kun je daar als NVWA/toezichthouder invulling aan geven? Ook in het licht van verschillende relevante ontwikkelingen zoals de toenemende behoefte aan transparantie en responsiviteit, aansprakelijkheid en internationalisering. In zijn lezing op de Vide nieuwjaarsbijeenkomst zal Rob van Lint u meenemen in zijn ervaringen met toezicht (zowel uit zijn eerste halfjaar bij de NVWA als uit eerdere toezichtfuncties). En hij zal zijn visie met u delen over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de opdrachten uit het Regeerakkoord en de dilemma’s die daaruit voortkomen.”

 

We beginnen de middag om 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur) traditioneel met de nieuwjaarswens van Peter van der Knaap (voorzitter Vide en directeur bij de SWOV). 

Vervolgens wordt de Vide Publicatieprijs 2017 uitgereikt. Deze prijs is een bijzondere onderscheiding voor een publicatie die het denken over toezicht, handhaving, inspectie en evaluatie bevordert en die een uitdrukking is van gedegen onderzoek op die terreinen.

 


We eindigen de bijeenkomst met de traditionele receptie, waar ruimte is voor gesprek en ontmoeting en een toost op het nieuwe jaar!

 

Programma:

16.00 - 16.30 uur Inloop / ontvangst
16.30 - 16.45 uur Welkom door Peter van der Knaap
16.45 - 17.05 uur Uitreiking Vide publicatieprijs 2017
17.05 - 18.00 uur Lezing Rob van Lint
18.00 - 19.00 uur Nieuwjaarsreceptie

 

Datum: donderdag 18 januari 2018
Tijdstip: 16.30 uur -19.00 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur)
Locatie: Hotel Babylon, Bezuidenhoutseweg 53 te Den Haag
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: voor dinsdag 16 januari a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl

 

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met een routebeschrijving.


Wij ontmoeten u graag op 18 januari aanstaande!Locatie Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.