Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

IOB-Lustrumsymposium Changing directions in foreign policies

Hieronder treft u een uitnodiging aan voor de leden van Vide voor het IOB-Lustrumsymposium op 14 december as.

 

Eén van de geplande workshops, die zal plaatsvinden van 11.30 tot 13 uur, betreft de toekomst van het Nederlandse (Rijks)evaluatiestelsel. Hierin staat onder meer de volgende vragen centraal:

 

1.biedt de huidige Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek met het instrument beleidsdoorlichtingen voldoende ruimte voor het vinden van een goede balans tussen verantwoorden en leren?

2.Hoe zijn relevantie en coherentie van het beleid betekenisvol te onderzoeken nu steeds meer beleid interdepartementaal wordt gevoerd?

3.En hoe kunnen parlementariërs evaluaties beter benutten?

 

 

e

Changing directions in foreign policies
IOB at 40: learning for performance

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert IOB op 14 december 2017 een symposium onder de titel Changing directions in foreign policies.

 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een dag vol interactieve workshops waarin de voornaamste uitdagingen voor het buitenlandsbeleid in het komende decennium worden besproken. Hoe kunnen we het Nederlandse beleid toekomstbestendiger maken in het licht van klimaatverandering, voortdurende humanitaire crises en verminderde Anglo-Amerikaanse betrokkenheid bij Europa? En wat kunnen we leren van het verleden om de beleidsprestaties te verbeteren? 

 

Deze en andere vragen worden tijdens het symposium, dat op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag plaatsvindt, verkend. Hieronder vindt u een overzicht van het voorlopige programma.

 

09:00    Inloop en registratie

09:45    Openingswoord directeur IOB en keynote speech dr. Constanze Stelzenmüller (Brookings)

11:30    Workshops – U kunt kiezen uit 7 diverse thema’s, zie programma hier

13:00    Lunch

14:00    Workshops – U kunt kiezen uit 7 diverse thema’s, zie progamma hier

16:00    Afsluiting

17:00    Informele netwerkborrel

 

Wij verzoeken u zich hier vóór 10 november 2017 te registreren voor het symposium en de workshops. Gezien de beperkte capaciteit in de workshops is het belangrijk dat u zich snel registreert. Na 10 november zal de registratie open worden gesteld voor het bredere publiek.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via IOB-lustrum@minbuza.nl

 

We hopen u op 14 december te mogen verwelkomen op ons symposium!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Wendy Asbeek Brusse

Directeur IOB

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.