Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk Vergelijkingsanalyse: opmaat voor een effectmeting of meer?

In evaluatieland zijn Randomised Controlled Trials (RTC) of als dit niet mogelijk is een quasi-experimentele aanpak de  gouden standaard om effectiviteit aan te tonen. Dit type onderzoek vergt echter vaak een grote investering en is niet altijd mogelijk. Vooral het aantonen van het causale verband tussen beleid en de uitkomst is vaak een heikel punt. De haken en ogen vormen soms zo’n belemmering dat beleidsmakers en evaluatoren zich er maar helemaal niet aan wagen.

Het ministerie van EZ en het CBS lieten zich door deze belemmeringen niet uit het veld slaan en bedachten voor de evaluatie van de Garantstellingen Landbouw samen een gefaseerde aanpak om een antwoord te geven op de vraag: Stimuleren garantstellingen de kredietverstrekking aan landbouwondernemingen? Met deze regeling staat de overheid borg voor landbouwondernemingen die bij het afsluiten van een lening de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden. 

Stap voor stap is bezien wat mogelijk is met de beschikbare data en welk inzicht je kunt krijgen in de effecten op basis van wat er al aan beschikbare informatie is. De eerste stap in deze aanpak is Vergelijkingsanalyse gedoopt. Met deze aanpak wordt getracht de gebruikers van de garantstelling te vergelijken met een groep bedrijven die zo vergelijkbaar mogelijk zijn, maar geen gebruik maken van de garantstellingen. Door een zorgvuldige vergelijkingsgroep samen te stellen en middels weging zo goed mogelijk te corrigeren voor structuurkenmerken en financiële uitgangspositie, ontstaan inzichten over het doelgroepbereik en de invloed van de garantstellingen. 

Wat zijn de kansen en beperkingen van deze aanpak? En hoe kun je als beleidsmedewerker met de resultaten hiervan aan de slag? 

Op 24 oktober presenteren Tommy Span (statistisch onderzoeker bij het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS) en Kees van Drunen (beleidsmedewerker bij DG Agro en Natuur en dossierhouder voor de te evalueren regeling bij EZ) gezamenlijk deze aanpak. Tommy Span zal de methode en de resultaten toelichten en Kees van Drunen geeft vervolgens aan wat hij als beleidsmaker aan de resultaten heeft en hoe hij hiermee verder kan. 

 

Programma
Datum:
dinsdag 24 oktober 2017

Aanvang: 15.30 - 17.30 uur (inclusief borrel)

Locatie: Ministerie van SZW (Muzenzaal) te Den Haag

Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl

Kosten: er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbondenLocatie Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.