Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Lezing ‘De lokale veiligheidszorg: het zwaartepunt steeds meer bij de gemeente?’

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit nodigt u van harte uit om de bijeenkomst ‘De lokale veiligheidszorg: het zwaartepunt steeds meer bij de gemeente?’ bij te wonen op vrijdag 16 december aanstaande. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van voorlichting rondom de postinitiële opleiding Veiligheidszorg, Recht en Bestuur. 


Vrijdag 16 december 2016 
 

16.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
16.15 uur  

Lezing ‘De lokale veiligheidszorg: het zwaartepunt steeds meer bij de gemeente?’

door dr. Bas van Stokkom; aansluitend discussie 

17.00 uur 

Toelichting op de postinitiële master Veiligheidszorg, Recht en Bestuur,  

door  prof. dr. ir. Jan Terpstra

17.45 uur Borrel en  gelegenheid tot het stellen van vragen 


Lezing
Onlangs hebben Radboud-onderzoekers in diverse onderzoeken vastgesteld dat de gemeente steeds meer handhavingstaken op de schouders neemt, terwijl de politie nog altijd een terugtrekkende beweging maakt als het gaat om aanwezigheid in de publieke ruimte. Uit de rapporten Basisteams in de Nationale Politie (2016) en Burgemeesters over hun nationale politie (2015) kan worden opgemaakt dat de politie na de reorganisatie minder toekomt aan contacten met burgers. Bijvoorbeeld, wijkagenten zijn minder in hun eigen wijk aanwezig, terwijl gemeenten doorgaans de begeleiding van whats-app bewonersgroepen op zich nemen. Tevens blijkt dat vooral kleine gemeenten boa’s aanstellen of inhuren om het ‘politiële vacuüm’ op te vullen. Uit het rapport Stadshandhavers (2015) bleek reeds dat boa’s steeds meer politie-achtig werk vervullen. Kortom, de politie heeft minder aandacht voor lokaal toezicht en is minder beschikbaar voor burgers. De gemeente springt vervolgens in het ontstane gat. Dat roept vragen op die tijdens deze presentatie aan de orde worden gesteld. Onder andere: is de gemeente wel de meest aangewezen instantie om toezicht en handhaving op zich te nemen? Kan de politie zich genoemde ontwikkelingen eigenlijk wel veroorloven? 
 

Aanmelden en meer info: www.ru.nl/master/veiligheidszorg 

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.