Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Jaarcongres 2017 "Psychologie van Toezicht"

Onderstaande foto's geven een korte impressie van het Vide Jaarcongres wat op 18 april jl. bij Bar Beton te Rijnsweerd plaats vond.

 

De presentaties die gebruikt zijn tijdens het congres door de sprekers zullen in de aankomende dagen toegevoegd worden aan de website.

 

 

 

    

 

 

 

Op 18 april organiseert Vide in Utrecht het jaarcongres met als thema “Psychologie van Toezicht”. Ieder mens heeft bij het nemen van beslissingen last van psychologische biases. We zijn geneigd kleine kansen te overschatten, overschatten de impact van ons eigen handelen en laten ons leiden door beelden die niet alleen worden bepaald door onze ratio. Niets menselijks is ook de toezichthouder vreemd!

 

Maar wat betekent deze kennis uit de gedragswetenschap voor het werk van de toezichthouder en de kwaliteit van de beslissingen die we in het toezicht nemen? Kunnen we iets doen om de effecten van onze natuurlijke valkuilen te voorkomen? Dit keer staat dus ook ons eigen handelen als toezichthouder centraal. Daarnaast worden inzichten vanuit de psychologie belicht die effectieve beïnvloeding van de onder toezicht gestelde kunnen versterken. Hierbij wordt de biasthematiek vanuit verschillende perspectieven bekeken. Hoe stimuleer je mensen om te leren van fouten? Hoe kun je nudging inzetten om gedrag te beïnvloeden? Hoe objectiveer je jouw vertrouwen in onder toezicht gestelde? Hoe ga je om met externe druk? Gerenommeerde sprekers zoals Naomi Ellemers, Douwe Draaisma en Ap Dijksterhuis gaan op deze en andere vragen in.

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma

Algemene workshop 'Bias in Toezicht'

Hoewel intuïtief keuzes maken ons helpt in het dagelijks leven, kunnen we voor strategische werkbeslissingen beter de tijd nemen voor reflectie op onze biases. In deze workshop word je in de vorm van individuele oefeningen en groepsdiscussies uitgedaagd om de theorie over onbewuste biases toe te passen op jouw dagelijkse werk: Hoe kun je biases bij jouzelf en anderen ontdekken en benoemen? Hoe kun je voor deze biases corrigeren tijdens het dagelijkse werk? Interessante bevindingen vanuit de workshops zullen nog op de dag zelf aan u worden teruggekoppeld."

 

De 4 workshops Bias in Toezicht zullen verzorgd worden door: Elianne van Steenbergen (UU/AFM), Félice van Nunspeet (UU), Tessa Coffeng (UU/AFM), Frederique Romeyn (UU/AFM), Mart Vreeswijk (UU/AFM), Jasper Bets (AFM), Leanne Wiegman (AFM), Jade van Nulft (AFM) en Marloes Heijnen (AFM).

 

Tevens willen uw aandacht vragen voor bijgevoegde informatie over het onderzoek wat we voorafgaand en tijdens het congres in samenwerking met de universiteit van Utrecht gaan doen. Met uw deelname onderschrijft u dat u bijgevoegde pdf heeft ontvangen en geeft u toestemming om uw antwoorden op vragen en uw interactie tijdens het congres (geanonimiseerd) te mogen gebruiken voor het onderzoek. Geen van de antwoorden of bijdragen is later te herleiden naar een persoon. 

 

Themaworkshops

Deelnemers leren om vanuit een ander perspectief de biasthematiek te bekijken en oefenen diverse specifieke vaardigheden om inzichten vanuit de psychologie te gebruiken in het toezicht: Hoe stimuleer je mensen om te leren van fouten? Hoe kun je nudging inzetten om gedrag te beïnvloeden? Hoe objectiveer je jouw vertrouwen in onder toezicht gestelde? Hoe ga je om met externe druk? Hieruit volgen vier themaworkshops:


Workshop 1: Leren van en communiceren over fouten

In elke organisatie worden fouten gemaakt. Helemaal voorkomen dat er fouten worden gemaakt is onmogelijk. Beter met fouten omgaan is wel mogelijk. Worden fouten openlijk gedeeld en geanalyseerd, of worden ze weggemoffeld en krijgen individuen de schuld? Leren van fouten klinkt zo mooi, maar blijkt in de praktijk ontzettend lastig. In deze workshop leer je hoe je de cultuur van omgang met fouten meetbaar maakt en concreet kan stimuleren dat er geleerd wordt van fouten, in de eigen organisatie en bij organisaties waar we toezicht op houden.

Door Danny van Dijk en Céline Christensen, AFM (Gedrag & Cultuur)

Workshop 2: Nudging als beïnvloedingsstrategie

Mensen beslissen niet alleen rationeel op basis van informatie; ze worden onbewust ook sterk beïnvloed door de wijze waarop een keuze wordt gepresenteerd. Met ‘nudging’ kun je inspelen op psychologische mechanismen in de beslisomgeving van mensen. Meer kennis en begrip van gedrag helpt met het in kaart brengen van risico’s en het bepalen van effectieve interventies. Maar hoe beïnvloeden we als toezichthouder eigenlijk zelf de consument en hoe kunnen we daar rekening mee houden in onze communicatie? In deze workshop leer je hoe toezicht in de psychologie van consumenten werkt en hoe dit de effectiviteit van interventies beïnvloedt.

Door Ruben Cox, AFM (Consumentengedrag)

 

Workshop 3: Vertrouwen op gevoel of toch gezond verstand

Vertrouwen in de onder toezicht gestelde hangt af van jouw mentale kader waarin emoties en rationaliteit door elkaar heen lopen. Het bepaalt hoe je gedrag waarneemt en interpreteert. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw emoties die rationaliteit niet in de weg zitten? Hoe bereik je dat jouw oordeel over het vertrouwen in de onder toezicht gestelde geleid wordt door objectieve gedragingen? Hoe bereik je dat je in staat bent om vertrouwen met gezond verstand te onderbouwen?  Het programma van de Workshop begint met een korte uitleg over het zogenaamde afwegingskader vertrouwen dat is ontwikkeld binnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit geeft inzicht in de gedragingen die van belang zijn om het complexe begrip vertrouwen te kunnen expliciteren en te onderbouwen. Aan de hand van casuïstiek beleven deelnemers wat dit doet met hun vertrouwen in de onder toezicht gestelde en waar dat op berust.  Door dit te koppelen aan een levensgroot afwegingskader reflecteren de deelnemers op basis van concrete rationele gedragingen en gaan daarover met elkaar in gesprek. Je gaat naar huis met concrete handvatten om vertrouwen te kunnen expliciteren en te onderbouwen met gezond verstand.
Dr. S (Sandra) Spronk, Coördinerend / Specialistisch Adviseur Toezichtontwikkeling IGZ


Workshop 4: Omgaan met druk door Inspecteurs en Toezichthouders

Wat doe je als inspecteur als je onder druk komt te staan, bijvoorbeeld door media-aandacht of door de politiek? Na een korte inleiding gaan in deze workshop de deelnemers samen aan de slag met een aantal situaties vanuit het toezicht op de jeugdhulp: Hoe zou jij reageren? En hoe heeft de inspecteur gereageerd? Wat kunnen we daarvan leren?
Mw. ir. R. (Roos) Vervoordeldonk, senior inspecteur bij de Inspectie Jeugdzorg & mw. dr. M.C.J.L. (Marielle) Klerks, coördinerend adviseur bij de Inspectie Jeugdzorg.


Workshop 5: Rechtvaardige relaties met burgers

Rechtmatig handelen door de overheid, dat wil zeggen handelen binnen de kaders van het recht, is een absolute vereiste voor het het tot stand  brengen van een rechtvaardige relatie met burgers. Rechtmatig handelen is echter niet steeds eenvoudig, toepassing van het recht kan namelijk onduidelijkheid oproepen en daarmee onzekerheid bij de toezichthouder. In deze workshop gaan we in op de vraag met welk type onzekerheden toezichthouders te maken hebben, hoe deze ontstaan en op welke wijze ze hiermee omgaan.

In deze workshop laten we zien dat onzekerheid onlosmakelijk is verbonden met de uitvoeringspraktijk van het recht, en dat er verschillende manieren zijn om met die onzekerheid om te gaan. 
Dr. M.  (Marieke) van Londen (Onderzoeker Belastingdienst CKC) en Mr. Dr. A.K.J.M. (Albert) van Steenbergen (Onderzoeker Belastingdienst CKC)
I.s.m. Erasmusuniversiteit Rotterdam

 

Locatie: Bar Beton

Pythagoraslaan 101

3584 BB  UTRECHT

Klik hier voor een routebeschrijving

Goed bereikbaar via openbaar vervoer. Vanaf CS rijden er elke 10 minuten bussen rechtstreeks naar de locatie.
Parkeren geschied op eigen kosten. U kunt onder de locatie parkeren. Maar ook via parkeertereinen op de A28 uithof bent u met de bus in een paar minuten op de locatie.


Aanmelden:

De aanmelding voor het congres is inmiddels gesloten

Kosten:

€ 100,- Individuele leden & werknemers van Institutionele leden van Vide

€ 150,- Niet-leden

Voor meer informatie: secretariaat@videnet.nl

 

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.