Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Algemene ledenvergadering

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we kort terug kijken op hetgeen wat bereikt is in het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de plannen en de bijbehorende begroting voor het komende jaar.

U bent van harte welkom om dit samen met ons te doen. De middag start om 15.30 uur. Aansluitend vindt de de nieuwjaarsbijeenkomst plaats, waar Tjibbe Joustra als gastspreker zijn visie op toezicht met ons zal delen.

U kunt zich via een mail aan secretariaat@videnet.nl aanmelden voor de ALV. Een week voorafgaand aan de vergadering ontvangt u van ons de agenda met bijhorende stukken.

 

De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:

 

1. Opening en vaststellen agenda

 
2. Verslag Algemene Leden Vergadering 19 januari 2016   Bijlage 1
3. Terugblik op 2016  
  - Jaarverslag 2016 met financiële verantwoording verslagjaar 2016 Bijlage 2
  - Verslag Kascontrolecommissie 2016 Bijlage 3
4. Meerjarenstrategie 2017 - 2020   
  - Vide meerjarenstrategie   Bijlage 4
  - Vide Jaarplan 2017 en begrotingsvoorstel 2017 Bijlage 5
5. Vide leerstoel  
  - Verslag van de Vide hoogleraar Femke de Vries  
6. Bestuurssamenstelling 2017  
Voor de functie van algemeen bestuurlid heeft zich gekandideerd: Bijlage 6
  - De heer Sipko Mülder, Hoofd Risicodetectie en Ontwikkeling, IGZ  
7. Rondvraag en sluiting  


Datum: dinsdag 24 januari 2017
Tijd: 15.30 uur tot 16.15 uur (ontvangst vanaf 15.00 uur)
Locatie: Nationaal archief, Prins Willem-Alexanderhof 20 te Den Haag
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: U kunt zich voor de ALV aanmelden via email aan secretariaat@videnet.nl.


Na de ALV vervolgt het programma met de Vide nieuwjaarsbijeenkomst

 

Download hier de presentatie gebruikt tijdens de ALV & Nieuwjaarsbijeenkomst

 Locatie Nationaal Archief te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.