Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst "Transparantie in Toezicht"

De afgelopen jaren is de roep om transparantie in de maatschappij toegenomen. Ook van toezichthouders wordt steeds vaker verwacht dat zij transparant zijn over hun eigen functioneren en hun toezichtresultaten. Een recent voorbeeld is de roep om bekendmaking van het onderzoek naar de kwaliteit van verpleeghuizen door de Inspectie voor de gezondheidszorg.

Vaak is de veronderstelling dat meer transparantie automatisch bijdraagt aan meer vertrouwen. Toch is de behoefte aan meer transparantie niet onomstreden. Transparantie kan bijdragen aan het vertrouwen in de onder toezicht staande sector maar kan dat ook aantasten. Het bekendmaken van toezichtresultaten kan daarnaast gevolgen hebben voor de relatie tussen toezichthouder en de onder toezicht gestelden.

In deze bijeenkomst gaat Femke de Vries in op de ontwikkelingen op het gebied van transparantie in toezicht en specifiek op de vraag wat transparantie betekent voor het vertrouwen in de toezichthouder. 


Femke de Vries bekleedt de VIDE leerstoel Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet in die hoedanigheid onderzoek naar de verhouding tussen transparantie en vertrouwen in het toezicht. Op 29 maart aanvaardde zij de leerstoel met het uitspreken van haar oratie met de titel Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder?

Datum: dinsdag 22 november 2016
Tijd: 15.00 (inloop vanaf 14.30 uur) - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: SWOV, Bezuidenhoutseweg 62 te Den Haag
Aanmelden: kan tot maandag 21 november via secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

 

DOWNLOAD HIER DE PRESENTATIE GEBRUIKT TIJDENS DE BIJEENKOMSTLocatie SWOV te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.