Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk "Empirical Legal Research"

LET OP: Deze bijeenkomst wordt verschoven naar een andere datum. Meer informatie volgt!

 

Lezing en dialoog naar aanleiding van het verschijnen van:


Frans L. Leeuw met Hans Schmeets: 
Empirical Legal Research, A Guidance Book for Lawyers, Legislators and Regulators


Empirical Legal Research (ELR) onderzoekt de werking van diverse ‘legal arrangements’ in de samenleving. Denk bij legal arrangements aan wetten, regulering, convenanten, contracten, en testamenten, maar ook aan waarheidscommissies, transnationale ‘governance’ (ook bekend als ‘private laws’ ), toezichtsarrangementen en tal van andere constructies. 

ELR heeft uitdrukkelijk raakvlakken met evaluaties; in het boek wordt het veld van ‘evaluations’ dan ook als één van de ‘roots’ gezien, naast de rechtssociologie, de criminologie, de civilologie ( gedragswetenschappelijke aspecten van privaatrecht) en de verschillende “Law and Economics”, Law and Psychology en “Law and Anthropology”- specialisaties.

Waarom is er zo iets als Empirical Legal Research? Waar komt het vandaan? Wie doen het zoal? Is het booming business of juist niet? En wat zijn daar achterliggende oorzaken van? Maar ook, zij het in a nutshell, hoe ziet de praktijk en achterliggende epistemologie van ELR er uit? Aandacht voor theorieën, designs van onderzoek (waaronder zeker ook ‘evaluatiedesigns’), drie typen data (primaire, secundaire en “Big Data”) komen aan de orde.

De lezing eindigt met een enkele uitdagingen:  

  • Hoe ga je om met juristerij en legal studies die vaak normatieve uitgangspunten/kennis centraal hebben staan terwijl ELR ‘empirisch’ en ‘causaal’ van aard is?  
  • Wat zullen de gevolgen zijn van ‘Legal Big Data” voor de rechtspraktijk, de wetgeving, de ‘regulatory impact assessments’? Denk ook aan (legal) ‘prediction markets’.   
  • Waar Ray Pawson al wees op het interdisciplinaire karakter van evaluatieonderzoek, geldt dat temeer voor Empirical Legal Research. Naast de reeds genoemde “Law and … specialismen”, treden inmiddels neurosciences & the law en onderzoek naar internet/cyberaspecten van recht- en wetgeving aan.  

 

Tenslotte wordt ook stilgestaan bij de verhouding tussen ELR en evaluatie / toezichtonderzoek. 
 

Het boek is een uitgave van Edward Elgar Publishing.  


De bijeenkomst omvat een inleiding op het boek door Frans Leeuw, een commentaar door Frans Janssens en een dialoog met de aanwezigen.
 

Frans Leeuw is hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal Wetenschappelijk onderzoek aan Universiteit Maasticht en directeur van het WODC ministerie V&J.

Frans Janssens is emeritus hoogleraar Vakgroep Onderzoeksmethodologie, meetmethode en data-analyse, Universiteit Twente.


Datum: dinsdag 29 november 2016
Tijd: 15.30 - 17.30 uur
Locatie: Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag (Rembrandtzaal)
Aanmelden: kan tot donderdag 24 november 2016 via secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

 Locatie Ministerie van Financiën
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.