Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Start 13de editie Leeratelier Toezicht en Naleving (ltn)

Op 15 september 2016 start de 13e editie van het Leeratelier Toezicht en Naleving. Het leeratelier Toezicht en Naleving brengt sinds 2003 professionals, die veelal op strategisch niveau werken aan toezichtvraagstukken of die zich als zodanig willen ontwikkelen, de concrete kernvaardigheden voor de ontwikkeling van het toezicht bij. Het leeratelier is zo opgezet dat zij de deelnemers een actieve leeromgeving biedt.

Door confrontatie van praktijk en theorie ontdekken en ontwikkelen deelnemers, practitioners en docenten samen nieuwe kennis. De theorie en praktijk over het toezicht wordt op maat gemaakt door vanuit verschillende academische disciplines naar toezichtvraagstukken te kijken. Toezichtvraagstukken worden daarbij altijd bezien in het licht van het krachtenveld waarin zij zich bevinden: de koppeling tussen toezicht en beleid is daarom even belangrijk als die tussen toezicht en naleving. Na afloop beschikt u over ‘state of the art’ kennis op het gebied van beleid, toezicht en naleving en bent u tevens in staat deze kennis in handelingsperspectieven om te zetten. Het leeratelier opent met een startbijeenkomst waarin naast kennismaking met de andere deelnemers, de programmaleiding en de NSOB aandacht wordt besteed aan het Nederlandse toezichtdebat rondom de thema’s regulering, beleid en toezicht, gepresenteerd door ervaringsdeskundigen uit de wereld van het toezicht.

De volgende cursusdagen worden vormgegeven door verschillende hoogleraren en universitair docenten die bij de thema’s en cases voor theoretische inbedding zorgen. Zo wordt in het leeratelier o.a. bijzondere aandacht besteed aan toezichtthema’s als: regulering en zelfregulering, toezicht door autoriteiten, evaluatie van toezicht, risicogericht toezicht, regulering en handhaving, toezicht en strategisch gedrag en interbestuurlijk toezicht.
Het onderwijs vindt plaats bij de NSOB. Een indicatief programma kunt u vinden in de brochure die u via deze webpagina kunt downloaden. Naast kennisontwikkeling is het leeratelier ook een goede gelegenheid voor het bouwen van een netwerk onder mensen uit een gemeenschappelijk werkveld. Parallel aan de moduledagen past u de opgedane kennis en inzichten uit het leeratelier direct toe door in subgroepen aan een eindopdracht te werken.

Hierin wordt gewerkt aan het ontwerpen van een nieuw toezichtarrangement. De leergang wordt afgerond met de presentatie van de eindopdracht. Als u vragen hebt dan kunt u contact opnemen met Sandra Poldermans (poldermans@nsob.nl/070 3024918). Klikt u voor een directe hyperlink naar het aanmeldingsformulier hier of ga naar de website voor meer informatie.Locatie NSOB, Lange Voorhout 17 te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.