Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

 1. Home
 2. Activiteiten
 3. Overzicht van activiteiten

Geannuleerd / Vide bijeenkomst "Hoe ziet het toezicht van de gloednieuwe Autoriteit woningcorporaties er uit?"

De bijeenkomst is geannuleerd en wordt verplaatst naar februari.
 

 

Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden een goed beeld gegeven van hoe de de Autoriteit woningcorporaties, die vanaf 1 juli 2015 toezicht houdt op de woningcorporatiesautoriteit, te werk gaat. Allereerst wordt ingegaan op de achtergrond, het ontstaan van de nieuwe toezichthouder, de positionering van deze nieuwe toezichthouder, de relatie met ministeries e.d. Dat zal ook voor toezichthouders uit andere sectoren interessant zijn. Daarna worden twee praktijkvoorbeelden uitgebreid toegelicht. Die voorbeelden hebben betrekking op het financiële toezicht en op het gedragstoezicht (waaronder de governance audits en de fit & proper gesprekken). Die voorbeelden zijn zeker herkenbaar voor toezichthouders uit andere sectoren en we verwachten dat daar behoorlijk wat discussie over te voeren is.

De autoriteit valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat het toezicht van de autoriteit zich richt op: rechtmatigheid, financiën, governance en integriteit. Daarnaast is de autoriteit belast met het verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen bij onder meer de goedkeuring van fusies, de wijziging van statuten, de zienswijze geschiktheid van een bestuurder of lid Raad van Toezicht.

 

Tijdens de bijeenkomst wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden een goed beeld gegeven van hoe de autoriteit te werk gaat. Daarbij komen vragen aan bod als:

 

 • Hoe ziet de relatie tussen beleid (ministerie) en toezicht er uit?
 • Wat is er in het toezicht na 1 juli jl. veranderd?
 • Hoe uitvoerbaar en handhaafbaar zijn de regels?
 • Hoe geeft de autoriteit invulling aan het financieel toezicht?
 • Hoe hard is het toezicht op (risicovol) gedrag (als voorspeller van toekomstige deconfitures en rechtmatigheidschendingen?
 • Hoe geeft de autoriteit invulling aan de fit & proper test?
 • Hoe is de toezichthouder organisatorisch tot stand gekomen?

  Programma
15.00 uur tot 15.15 uur Inloop en ontvangst deelnemers
15.15 uur Start bijeenkomst
15.20 uur Algemene toelichting over het ontstaan
  & de positionering van de Autoriteit
  Woningcorporaties
15.40 tot 15.50 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.50 tot 16.10 uur Casus 1: het toezicht op governance
16.10 tot 16.30 uur Casus 2: het financiële toezicht
16.30 tot 17.00 uur Discussie
Vanaf 17.00 uur Borrel


Datum: 19 november 2015

Tijdstip: 15.00 tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)

Locatie: ILT, Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht (op loopafstand van Utrecht CS)

Aanmelden: tot 17 november via het aanmeldformulier

Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbondenLocatie ILT te Utrecht
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.