Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst: "Open Data en Big Data in het toezicht: kansen en bedreigingen"

We leven steeds meer in een digitale samenleving, waarin data centraal staan. Dat biedt veel mogelijkheden, ook voor toezichthouders. Zij kunnen data benutten voor het houden van toezicht , maar ook de informatie die door toezicht is verkregen breed beschikbaar stellen.

In deze bijeenkomst discussiëren we over de mogelijkheden van big data/open data maar ook over de grenzen van de toepassingsmogelijkheden.

 

 

  • Rudi Turksema (projectleider open data) en Pim Boers (projectleider open spending), Algemene Rekenkamer

Open data als koevoet voor innovatie in de publieke sector

 

De overheid heeft een schat aan data, maar de meeste van deze gegevens zitten in gesloten systemen waar burgers en bedrijven niet bij kunnen. Open data gaat over het digitaal toegankelijk maken van deze data, zodat iedereen er 24/7 bij kan en ermee mag doen wat hij of zij wil. Het toegankelijk maken van data biedt enorme kansen voor burgers, bedrijven en de overheid zelf. Burgers kunnen meer betrokken raken bij wat de overheid doet en deze kritisch volgen. ‘Armchair auditors’ noemen we dat.  Bedrijven kunnen met data van de overheid innovatieve toepassingen ontwikkelen die weer kunnen zorgen voor werkgelegenheid en economische groei. En de overheid zelf kan met haar eigen data beter zicht krijgen op wat ze doet, of ze de goede dingen doet en of dat op een efficiënte manier gebeurt.

 

Presentatie Algemene Rekenkamer

 

  • Tony Nolde, Programmamanager Openbaarmaking neemt u mee in de wereld achter de NVWA Horeca Inspectiekaart.

Openbaarmaking van Inspectiegegevens: geen snelle hap? De wereld achter de NVWA Horeca Inspectiekaart

 

In juli 2014 is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gestart met de openbaarmaking van inspectieresultaten van horecabedrijven. De groene, oranje en rode beoordelingen van ruim 1.600 lunchrooms staan inmiddels op de Horeca inspectiekaart. Met de gelijknamige app kunnen consumenten op hun iPhone en Android toestel zien welke broodjeszaken in de buurt positief scoren op onder andere hygiëne. Ook kunnen zij via de app melding doen van misstanden. Welke stappen heeft de NVWA gezet om tot deze vorm van openbaarheid te komen? Welke resultaten levert het op en waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen we de ontwikkelingen rond de openbaarmaking van inspectiegegevens plaatsen in breder perspectief?

Presentatie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 

  • Paul Frencken, directeur College Bescherming Persoonsgegevens

Debat over de grenzen van toepassing big data is noodzakelijk!

 

In de Europese en de daaruit afgeleide Nederlandse privacywetgeving zijn principes vastgelegd voor de verwerking van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld dat je niet meer gegevens mag verzamelen dan noodzake­lijk is voor het doel dat je nastreeft, dat je verzamelde gegevens niet voor een ander doel mag gebruiken en dat je transparant moet zijn over de gegevens die je van mensen verwerkt. Tegen de achtergrond van het fenomeen big data is naast het toezicht op de naleving van die principes een breed maatschappelijk en politiek debat nodig. Een debat waarin niet alleen de praktische voordelen van big data voor bijvoorbeeld bestuur en beleid aan de orde komen, maar waarin ook de risico’s indringend tegen het licht worden gehouden. Zodat we als samen­leving de grenzen bepalen waarbinnen we big data verantwoord kunnen toepassen.

 

Presentatie College Bescherming Persoonsgegevens

 

‚ÄčDatum: 7 april 2015

Tijdstip: 15.30 uur tot 17.30 uur

Locatie: Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8 te Den Haag
Aanmelden: Aanmelden kan tot maandag 6 april via secretariaat@videnet.nl

 

 Toegangsprijs nvt
Organisator Vide
Locatie Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8 te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.