Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

GEANNULEERD: Congres Trends uit Toezicht

De samenwerkende rijksinspecties willen tijdens dit congres voor het eerst hun bevindingen en de maatschappelijke signalen die zij hebben ontvangen, terugkoppelen. Sprekers tijdens dit congres zijn de heer J.A. van den Bos (voorzitter Inspectieraad, tevens inspecteur-generaal Inspectie SZW), de heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan (hoogleraar Universiteit van Amsterdam) en de heer dr. ing. H. Paul (inspecteur-generaal NVWA). Daarnaast willen wij tijdens het congres met u een dialoog starten over de wijze waarop wij onze signalerende en agenderende functie op dit omment invullen en hoe wij dat verder kunnen verbeteren en laten aansluiten op de behoefte van het veld, de politiek en maatschappij. Voor dit congres is een kleine groep topambtenaren en wetenschappers uitgenodigd. 

 Locatie Pulchri studio, Lange Voorhout 15 te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.