Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Uitnodiging: "GezondheidszorgTafel"

Op 10 november 2014, van 18.30 tot 22.00 uur in Amsterdam, is er een bijeenkomst van de GezondheidszorgTafel.


Inleider is Hans Borstlap. Raad van State.

Onderwerp van de discussie met de deelnemers is het rapport van de commissie-Borstlap over de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


Het overzicht van bijeenkomsten in 2014 en 2015, informatie over de kosten en het aanmeldingsformulier treft u hieronder aan. 

Wij hopen u op meerdere data te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Paul Coumans.

info@gezondheidszorgtafel.nl
06 51 333 884

www.gezondheidszorgtafel.nl
www.governancetafel.nl
www.kennistafel.com

De GezondheidszorgTafel is sinds 2000 het neutrale ontmoetingsplatform voor bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg.
Per bijeenkomst wordt u een op het onderwerp toegesneden eigen netwerk aangeboden. De nadruk ligt op de onderlinge discussie en niet op eenzijdige informatieoverdracht vanuit de inleiding.
Deelnemers komen uit zorginstellingen, politiek, beroepsverenigingen, kennisinstituten, overheden, adviesorganen, handel en industrie, patiëntenorganisaties en dienstverlenende bedrijven.
Eerdere sprekers waren o.a. Martin van Rijn, VWS/PGGM; Gita Gallé, JBZ, Paul Schnabel, SCP; Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, KNMG; Saskia Stuiveling, Rekenkamer, Bert Boer, CVZ; Dik Hermans, VitaValley; Cathy van Beek, Radboud umc, Geert Blijham, toezichthouder; Marcelis Boereboom, VWS; Leon van Halder, VWS; en Hans Büller, Erasmus MC.
 

Antwoordformulier (insturen via info@gezondheidszorgtafel.nl of e-faxen naar 084 868 8811)


Naam :
Factuuradres/-aanvullingen :
Dieetwensen/-voorkeuren :
Eventuele extra personen :


Gaarne meld ik mij / ons aan voor de volgende bijeenkomst(en)


[   ] 10.11.2014, 18.30-21.30 uur, Amsterdam. Hans Borstlap. Kosten 395 euro, excl. btw. Overige bijeenkomsten

[   ] 02.10.2014, 17.30-22.00 uur, Amsterdam. Nationaal Gezondheidszorgdiner 2014. Kosten 495 euro, excl. btw. Leon van Halder, SG Ministerie van VWS.

[   ] 06.11.2014, 18.30-21.30 uur, Amsterdam. Ferry Breedveld, LUMC. Kosten 295 euro, excl. btw. GezondheidszorgTafel.


[   ] 12.11.2014, 16.00-20.00 uur, Amsterdam. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. GovernanceTafel Roundtable Compliance. GovernanceTafelTafel. Kosten 295 euro, excl. btw.


[   ] 20.11.2014,  18.30-21.30 uur, Amsterdam. Weyer VerLoren van Themaat, Houthoff Buruma. GezondheidszorgTafel. Kosten 295 euro, excl. btw.


[   ] 25.11.2014, 17.30-22.30 uur, Amsterdam. Jaardiner Innovatie en Kennisvalorisatie 2014. Nederlandsch Octrooibureau. NLO. Kosten 395 euro, excl. btw.

 

[   ] 08.12.2014, 18.00-22.00 uur, Amsterdam. Jaardiner MO Tafel. Inleiding Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, Henry Meijdam. Kosten 295 euro, excl. btw.

 

2015

[   ] 02.02.2015, 17.30-22.30 uur, Amsterdam. Nationaal Debatdiner Sociaal Domein. Inleiders Eric van der Burg, gemeente Amsterdam, en Nicoly Vermeulen, SVB. 

        Kosten 395 euro excl. BTW.

[   ] 02.03.2015, 18.30-22.30 uur, Amsterdam. Ethiek en gezondheidszorg. Dick Willems. Kosten 195 euro excl. BTW.
[   ] 24.03.2015, 18.30-22.30 uur, Amsterdam. Peter Borgdorff, PFZW. Kosten 295 euro excl. BTW.
[   ] 22.04.2015, 17.30-21.30 uur, Amsterdam. Henk Markerink, Amsterdam Arena. Kosten 295 euro, excl. btw.
[   ] 14.05.2015, 18.30-21.30 uur, Amsterdam. H.F.M. Hofhuis. Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Kosten 295 euro excl. BTW. Governance GezondheidszorgTafel.  
[   ] 28.05.2015, 17.30-21.30 uur, Amsterdam. Jaardiner Internationale Tafel. Kosten 295 euro, excl. btw.
[   ] 11.06.2015, 18.30-21.30 uur, Amsterdam. Rol cliënt/patiënt/burger/slachtoffer/consument. Inleider Kees van Kranenburg, directeur Stichting Klachten en Geschillen 
        Zorgverzekeringen: SKGZ. Kosten 95 euro excl. BTW.
[   ] 26.06.2015, 17.30-21.30 uur, Amsterdam. Jaardiner GovernanceTafel. Inleiding Winnie Sorgdrager, Raad van State. Kosten 395 euro, excl. btw.
[   ] 24.09.2015, 17.30-21.30 uur, Amsterdam. Jaarbijeenkomst Jonge Tafel. Inleiding Hannie Vlug, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

        Kosten 295 euro, excl. btw. Jongere medewerkers 95 euro, excl. btw.
[   ] 01.10.2015, 17.30-22.00 uur, Amsterdam. Nationaal Gezondheidszorgdiner 2015. Kosten 495 euro, excl. btw. 
[   ] 24.11.2015, 17.30-22.30 uur, Amsterdam. Jaardiner Innovatie en Kennisvalorisatie 2015. Inleiding door Ministerie van OCW. Kosten 395 euro, excl. btw.
[   ] 08.12.2015, 18.00-22.00 uur, Amsterdam. Jaardiner MO Tafel. Thema Maatschappelijke veiligheid. Kosten 295 euro, excl. btw.


Stuurt u ons meer informatie over:

[   ] Partnerships, projecten en adviesmogelijkheden, specials en besloten roundtables van de Tafels.


-KennisTafel, kennisuitwisseling en alliantievorming voor kennisvalorisatie & innovatie,
     inclusief de sub-Tafels Maatschappelijk Ondernemen/ManagementTafel/Internationale Tafel.
-GovernanceTafel, intersectorale en interdisciplinaire kennisuitwisseling m.b.t. ‘governance’.
-De Jonge Tafel, ervaren bestuurders discussiëren met jongere medewerker uit allerlei sectoren.
-De GezondheidszorgTafel, het neutrale ontmoetingsplatform voor de publieke en de private sector voor bestuurlijke thema’s.

[   ] Appiade, Platform voor Collectieven, zoals koepels of brancheorganisaties

[   ] Informatie Centrum voor Intersectorale en Interdisciplinaire Samenwerking.


Inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij no show of annulering blijft men het gehele bedrag verschuldigd aan de
organisatie van de bijeenkomst. Door insturen van dit formulier bent u aangemeld. Factuurvoorwaarden zijn opvraagbaar via
info@paulcoumans.nl. Gezien de gewenste mix aan sectoren kan het zijn dat er geen plaats is bij een bepaalde bijeenkomst.
Mocht u prijs stellen op nadere informatie kunt u contact opnemen met Paul Coumans. Tel. 06 51 333 884.
Indien u geen informatie wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken via info@gezondheidszorgtafel.nl.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.