Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst: Big Data seminar voor toezichthouders

Toezichthouders beschikken over grote hoeveelheden gegevens, maar hoe vind je die speld in de hooiberg die het juiste signaal bevat? Hoe detecteer je afwijkende patronen? En bovenal, hoe zorg je dat dit geen toevalstreffers zijn, maar dat de toezichtorganisatie hierop ingericht is?


VIDE organiseert op donderdag 6 november een seminar over het omgaan met Big Data voor toezichthouders. Doel is concrete handvatten te geven hoe de rijke bron van gegevens waar de toezichthouder over beschikt beter te benutten voor de toezichtpraktijk. Aan de orde komen onder meer:

  • De eigen gegevens vormen de rijkste bron
  • Een groeimodel om stapsgewijs te verbeteren in het benutten van big data
  • Hoe ga je om met het privacy dilemma?


Intro sprekers:

Dr. Ir. Anne Fleur van Veenstra doet bij TNO onderzoek naar big data en privacy. Open data zijn niet persoonsgebonden gegevens (big data) die veelal zijn verzameld of gegenereerd door de overheid. Uitdaging is hoe op deze gegevens scherpe analyses los te laten die bijdragen aan beter beleid, vernieuwing en transparantie. Hiertoe adviseert TNO afnemers hoe om te gaan met open data vanuit technisch, organisatorisch en maatschappelijk perspectief. TNO hanteert een zogenaamd lifecycle-model dat inzicht geeft in de do's en don'ts voor organisaties die zich op het open datapad begeven. 
 

Dr. Wojtek Kowalczyk is verbonden aan het Fraude Detectie Expertise Centrum en is al meer dan vijftien jaar betrokken bij het opsporen van fraude bij verschillende organisaties door het bouwen van fraude/anomalie detectie systemen. Verder is hij universitair docent aan de Universiteit Leiden (Leiden University for Advanced Computer Science) waar hij betrokken is bij onderwijs en onderzoek op gebied van data mining (Leiden Centre for Data Science) en cyber security (Cyber Security Acadamy).
 

Dhr. Curd Brenninkmeijer is werkzaam bij de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV). Dit samenwerkingsverband van Belastingdienst, FIOD, OM, politie en FIU is begin 2013 operationeel geworden in het kader van het rijksbreed effectief optreden tegen illegaal geld en het versterken van informatie-uitwisseling. iCOV heeft tot doel door informatiedeling (onverklaarbare) vermogensbestanddelen in kaart te brengen en witwas- en fraudeconstructies bloot te leggen zodat crimineel of onverklaarbaar vermogen wordt getraceerd en afgenomen, belastingontduiking wordt tegengegaan dan wel bepaalde overheidsvorderingen alsnog worden geïnd (incassobox functie).

 

Houdt u er rekening mee dat de toegang tot De Nederlandsche Bank enige tijd in beslag neemt vanwege een ingangscontrole. We starten om 15:00 uur. Er is een inloop met koffie en thee vanaf 14:30 uur.

 

Datum: donderdag 6 november 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: DNB, Westeinde 1 te Amsterdam
Aanmelding: voor dinsdag 4 november a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst. 

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.