Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst: Dilemmareeks II

Geïnspireerd door het boek van Nobelprijswinnaar Daniël Kahneman: Thinking fast and slow.


Psychologisch onderzoek laat zien dat biases gevolgen hebben voor de manier waarop we naar een situatie kijken. En niets menselijks is ook de toezichthouder vreemd. 
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de biases die de toezichthouder in zijn werk parten kunnen spelen. Die kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat hij te laat in actie komt, alleen het positieve of juist alleen het negatieve gedrag van de onder toezicht staande onderneming herkent of de gevolgen van zijn handelen overschat. Wat kun je als toezichthouder doen om die biases bij je zelf of bij anderen te herkennen. En hoe voorkom je dat ze je effectiviteit in negatieve zin beïnvloeden?

Marjo Ligthart en Vic van den Broek behandelen deze twee vragen aan de hand van twee casus uit de praktijk: IGZ en IBN Galdoun.

Vic van den Broek
De  examenfraude bij  Ibn Ghaldoun in 2013 en het daarop volgende onderzoek naar het bestuurlijk handelen van de inspectie heeft destijds veel stof doen opwaaien. Niet alleen de school en het schoolbestuur lagen onder vuur, maar ook de inspectie kreeg het zwaar te verduren. Dit heeft destijds een grote impact gehad op het onderzoek en de inspectie kwam daarbij voor soms lastige dilemma’s te staan: Hoe kan het dat de inspectie niet eerder de ernst van de situatie heeft onderkend? Hoe om te gaan met de invloed van  betrokken partijen zoals het ministerie van OCW, ouders en de media? Hoe om te gaan met het signaal van een klokkenluider? Etc.
We benoemen enkele dilemma’s en vertellen hoe we daar mee om zijn gegaan.

Marjo Ligthart gaat dinsdag in op de casus VUmc die in 2011 startte met een melding vanuit het ziekenhuis en een specialist over ruzie tussen de longchirurgen en de Intensivisten, uitmondend in een Verscherpt toezicht traject. De casuïstiek heeft  geleid tot langdurige en heftige media aandacht met patientcasuistiek en nabestaanden aan het woord, met naast voortdurende aantijgingen aan de VU eveneens scherpe continue kritiek op de inspectie; te laat, onvoldoende, niet scherp genoeg. Continue “lekken” uit het ziekenhuis, reputatie vraagstukken vanuit veronderstelde collegiale relaties op IG niveau.  Ook hier gaat het over de dilemma’s als benoemd in de opzet van Vic.


Datum: dinsdag 2 december 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: Nederlandse Zorgautoriteit, Newtonlaan 1-41 te Utrecht
Aanmelding: voor maandag 1 december a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.