Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk: Leren van Benchmarks

Benchmarking is een instrument dat is ontstaan in het bedrijfsleven. Daarbij gold het best presterende organisatieonderdeel (de benchmark) als voorbeeld waarvan minder presterende onderdelen de kunst af moesten kijken om de prestaties te evenaren. Benchmarken heeft ook in de publieke sector de laatste jaren een grote vlucht genomen. Daarbij lijkt het accent van benchmarking steeds verder te zijn opgeschoven van verantwoorden naar leren: het zogenaamde “benchlearning”.

 

Grofweg zijn er twee benaderingen te onderscheiden:

1) Benchmarkmethoden waarbij gebruik gemaakt wordt van kentallen. Hiermee worden kosten, prestaties of de verhouding tussen kosten en prestaties met elkaar vergeleken.

2) Kwantitatieve methoden waarbij door middel van wiskundige modellen de productiviteit van organisaties met elkaar kan worden vergeleken. Hierbij wordt zoveel mogelijk relevante informatie over ingezette middelen en eventuele omgevingsfactoren meegenomen in de vergelijking tussen organisaties.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van beide benaderingen en van benchmarken in het algemeen? Hoe kun je de methoden inzetten om te komen tot betere prestaties in de publieke sector? Onder welke condities vindt benchlearning plaats?

Om deze en andere vragen te beantwoorden organiseert het Vide Evaluatorennetwerk een bijeenkomst over leren van benchmarks.

Sprekers zijn Bart van Hulst  van de Universiteit Delft over benchmarking van afvalsystemen van gemeenten en Toon Molleman van het WODC over benchmarking in het gevangeniswezen. De discussie zal in goede banen geleid worden door Hans de Groot, onder andere bekend van het boek ‘Benchmarking in de publieke Sector’.

 

Datum: dinsdag 20 mei 2014
Tijdstip: 14.00 uur tot 16.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie gewijzigd!!: Vergadercentrum Vredenburg 19 te Utrecht (klik hier voor de routebeschrijving)

Aanmelding: voor maandag 19 mei a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst. Locatie IGZ, St. Jacobsstraat 16 te Utrecht
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.